×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 110

Laudă pre Domnul, care atâtea faceri de bine au dăruit besearicii. Aliluiia.

1 Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare.

2 Mari sânt lucrurile Domnului, dovedite întru toate voile Lui.

3 Mărturisire şi mare cuviinţă easte lucrul Lui; şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

4 Pomenire au făcut minunilor Sale, milostivul şi înduratul, Domnul; hrană au dat celor ce să tem de Dânsul.

5 Aduce-Ş-va aminte în veac de aşăzământul de leage al Său; tăriia lucrurilor Sale o au vestit norodului Său.

6 Ca să le dea lor moştenirea neamurilor; lucrurile mâinilor Lui, adevărul şi judecata.

7 Credincioase sânt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute întru adevăr şi dreptate.

8 Izbăvire au trimis norodului Său; poruncit-au în veac aşăzământul de leage al Său.

9 Sfânt şi înfricoşat e numele Lui; începătura înţelepciunii e frica Domnului.

10 Şi înţeleagere bună easte tuturor celor ce o fac pre dânsa; lauda Lui rămâne în veacul veacului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.