×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 11

Să roagă ca să se păzască, că împărăţiia celor fără de leage toate le cuprinde; aceaeaşi pofteaşte celoralalţi drepţi, cerând făgăduinţa lui Dumnezeu.

Întru sfârşit, pentru a opta. Psalmul lui David

1 Mântuiaşte-mă, Doamne, că au lipsit cel cuvios, că s-au împuţinat adevărurile de cătră fiii omeneşti.

2 Deşarte au grăit fieştecare cătră vecinul său, buze vicleane în inimă, şi în inimă au grăit reale.

3 Piiarde-va Domnul toate buzele ceale vicleane, limba cea mare grăitoare.

4 Pre cei ce au zis: „Limba noastră o vom mări, buzele noastre la noi sânt, cine easte noao Domn?”

5 „Pentru necazul săracilor şi suspinul mişăilor, acum Mă voiu scula, zice Domnul, pune-Mă-voiu întru mântuire, îndrăzni-voiu întru el”.

6 Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint cu foc lămurit, ispitit pământului, curăţit de şeapte ori.

7 Tu, Doamne, vei păzi pre noi şi ne vei feri de neamul acesta, şi în veac.

8 Împrejur necredincioşii umblă; după înălţimea Ta, ai înmulţit pre fiii omeneşti.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.