×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 107

Besearica să roagă lui Dumnezeu să-i fie într-ajutoriu împrotiva moaviteanilor, palestinilor şi a idumeilor (adecă, a mahometanilor). Psalmul e prorocesc.

Cântarea psalmului lui David

1 Gata e inima mea, Dumnezeule, gata e inima mea, cânta-voiu şi voiu lăuda întru mărirea mea.

2 Deşteaptă-te, mărirea mea, deşteaptă-te, psaltire şi alăută; deştepta-mă-voiu dimineaţă.

3 Mărturisi-mă-voiu Ţie întru noroade, Doamne, cânta-voiu Ţie întru neamuri.

4 Că mare e deasupra ceriurilor mila Ta, şi până la nori adevărul Tău.

5 Înalţă-te preste ceriuri, Dumnezeule, şi preste tot pământul mărirea Ta, pentru ca să se izbăvească cei iubiţi ai Tăi.

6 Mântuiaşte cu dreapta Ta şi mă auzi! Dumnezeu au grăit întru sfântul Său:

7 „Înălţa-Mă-voiu şi voiu împărţi Sichima, şi Valea Lăcaşurilor voiu măsura.

8 Al Mieu easte Galaad, şi al Mieu easte Manasi, şi Efrem, sprijinirea capului Mieu.

9 Iuda, împăratul Mieu, Moav, căldarea nădejdii Meale.

10 Spre Idumeea voiu pune încălţămintea Mea, Mie cei de al neam s-au supus”.

11 Cine mă va duce la cetatea îngrădirii? Sau cine mă va povăţui până la Idumeea?

12 Au nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pre noi? Şi au nu vei ieşi, Dumnezeule, întru puterile noastre?

13 Dă-ne noao ajutoriu din necaz, şi deşartă e mântuirea omului.

14 Întru Dumnezeu vom face puteare, şi El va urgisi pre vrăjmaşii noştri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.