×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 106

Să Se laude Dumnezeu, Care pre cei ce-L chiiamă pre Dânsul îi mântuiaşte de rătăcirea drumurilor, de robie, de boală, de primejdii pre apă, adecă de toate primejdiile, şi cu bunătăţi îi dăruiaşte. Aliluia

1 Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun, că în veac e mila Lui!

2 Să zică cei mântuiţi de la Domnul, pre carii au izbăvit din mâna vrăjmaşului, şi din ţări i-au adunat pre dânşii.

3 De la răsărituri şi de la apusuri şi de la miiazănoapte şi de la mare.

4 Rătăcit-au în pustie fără apă; calea cetăţii ceii de lăcuit n-au aflat.

5 Flămânzind şi însătând, sufletul lor într-înşii să sfârşiia.

6 Şi au strigat cătră Domnul, când să năcăjiia ei, şi din nevoile lor i-au izbăvit pre ei.

7 Şi i-au povăţuit pre ei la cale dreaptă, ca să meargă în cetatea cea de lăcuit.

8 Mărturisească-se Domnului milele Lui, şi minunile Lui fiilor oamenilor.

9 Că au săturat suflet deşărt, şi suflet flămând au umplut de bunătăţi.

10 Pre cei ce şădea întru întunearec şi în umbra morţii, pre cei ferecaţi cu sărăciia şi cu fier.

11 Că au amărât cuvintele lui Dumnezeu, şi sfatul Celui Preaînalt au întărâtat.

12 Şi s-au împilat întru osteneale inimile lor, slăbit-au şi nu era cine să le ajute.

13 Şi au strigat cătră Domnul când să năcăjiia ei, şi din nevoile lor i-au mântuit pre dânşii.

14 Şi i-au scos pre ei dintru întunearec şi din umbra morţii, şi legăturile lor au rumpt.

15 Mărturisească-se Domnului milele Lui şi minunile Lui fiilor oamenilor.

16 Că au sfărâmat porţi de aramă şi zăvoară de fier au frânt.

17 Sprijinitu-i-au pre ei din calea fărădelegii lor, că pentru fărădelegile lor s-au împilat.

18 Toată mâncarea au urât sufletul lor; şi s-au apropiiat până la porţile morţii.

19 Şi au strigat cătră Domnul, când să năcăjiia ei; şi din nevoile lor i-au mântuit pre ei.

20 Trimis-au cuvântul Său şi i-au vindecat pre ei şi i-au scos din stricăciunile lor.

21 Mărturisească-să Domnului milele Lui, şi minunile Lui fiilor oamenilor.

22 Şi să jărtvească Lui jârtvă de laudă şi să vestească lucrurile Lui întru bucurie.

23 Cei ce să pogoară la mare în vase, cei ce fac lucrare în ape multe,

24 Aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc.

25 Zis-au şi au stătut duhul viforului şi s-au înălţat valurile ei.

26 Să suie până la ceriuri şi să pogoară până la adâncuri; sufletul lor întru răotăţi să topiia.

27 Turburatu-s-au, clătitu-s-au ca cel ce să îmbată, şi toată înţelepciunea lor s-au înghiţit.

28 Şi au strigat cătră Domnul când să năcăjiia ei, şi din nevoile lor i-au scos pre dânşii.

29 Şi au poruncit viforului, şi au stătut întru linişte şi au încetat valurile ei.

30 Şi s-au veselit, căci s-au alinat; şi i-au povăţuit pre dânşii la limanul voii Lui.

31 Mărturisească-să Domnului milele Lui, şi minunile Lui fiilor oamenilor!

32 Să-L înalţă pre Dânsul întru adunarea norodului şi în scaonul bătrânilor să-L laude pre El.

33 Pus-au râurile întru pustie, şi curgerile apelor întru seate.

34 Pământul cel roditoriu întru sărătură, de răutatea celor ce lăcuiesc pre dânsul.

35 Pus-au pustiiul întru iazer de apă, şi pământul cel fără de apă întru curgeri de ape.

36 Şi a lăcui acolo au făcut pre cei flămânzi; şi au aşăzat cetăţi de lăcuit.

37 Şi au sămânat ţarine, şi au răsădit vii, şi au făcut rod de sămânţă.

38 Şi i-au blagoslovit pre ei, şi s-au înmulţit foarte; şi dobitoacele lor nu le-au împuţinat.

39 Şi s-au împuţinat şi s-au dosădit de năcazul realelor şi de dureare.

40 Vărsatu-s-au urgisire preste boiarii lor, şi i-au făcut pre ei să rătăcească întru neumblată, şi nu în cale.

41 Şi au ajutat săracului din sărăcie, şi au pus pre ei ca pre nişte oi de moştenire.

42 Vedea-vor drepţii şi să vor veseli; şi toată fărădeleagea îşi va astupa gura sa.

43 Cine e înţelept şi va păzi aceastea şi va priceape milele Domnului. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.