×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 101

Foarte întristat fiind, să roagă lui Hristos, făcătoriului ceriului şi pământului, ca, fiindu-I milă de Sion, dintr-acela să zidească besearică, în carea să se adune noroadele, şi împăraţii să cinstească pre Dumnezeu.

Cat. 14. Rugăciunea săracului când să mâh-neaşte şi înaintea Domnului varsă rugăciunea sa

1 Doamne, auzi rugăciunea mea, şi strigarea mea la Tine să vie.

2 Să nu întorci faţa Ta de la mine, ori în ce zi mă năcăjăsc, pleacă cătră mine ureachiia Ta.

3 Ori în ce zi Te voiu chema, degrab mă auzi.

4 Că s-au stins ca fumul zilele meale, şi oasele meale ca uscăciunea s-au uscat.

5 Rănit am fost ca iarba şi s-au uscat inima mea; că mi-am uitat a mânca pâinea mea.

6 De glasul suspinului mieu, s-au lipit osul mieu de carnea mea.

7 Asemănatu-m-am cu pelicanul de pustie, făcutu-m-am ca corbul de noapte, în loc nelăcuit.

8 Priveghiiat-am şi m-am făcut ca o pasăre ce easte osebită pre casă.

9 Toată zioa m-au ocărât vrăjmaşii miei, şi cei ce mă lăuda asupra mea să jura.

10 Că cenuşă ca pâinea am mâncat, şi beutura mea cu plângere am amestecat.

11 De cătră faţa iuţimei Tale şi a mâniei Tale, că înălţându-mă m-am surpat.

12 Zilele meale ca umbra s-au plecat; şi eu ca iarba m-am uscat.

13 Iară Tu, Doamne, în veac rămâi, şi pomenirea Ta în neam şi în neam.

14 Tu, sculându-Te, vei milui Sionul; că vreamea e a Te milostivi spre el, că au venit vreamea.

15 Că bine au voit robii Tăi pietrile lui, şi de ţărâna lui le va fi milă.

16 Şi să vor teame neamurile de numele Domnului, şi toţi împăraţii pământului de mărirea Ta.

17 Că va zidi Domnul Sionul şi să va arăta întru mărirea Ta.

18 Căutat-au spre rugăciunea celor smeriţi, şi n-au defăimat cearerea lor.

19 Să se scrie aceasta întru alt neam, şi norodul ce să zideaşte va lăuda pre Domnul.

20 Că au privit dintru înălţimea cea sfântă a Lui, Domnul din ceriu pre pământ S-au uitat.

21 Ca să auză suspinul celor ferecaţi, să dezleage pre fiii celor omorâţi.

22 Ca să vestească în Sion numele Domnului şi lauda Lui în Ierusalim.

23 Când să vor aduna noroadele dimpreună şi împăraţii ca să slujască Domnului.

24 Răspuns-au Lui în calea tăriei Lui; Împuţinarea zilelor meale spune-mi.

25 Nu mă duce pre mine întru jumătăţarea zilelor meale, în neamul neamurilor, anii Tăi.

26 Întru început, Tu, Doamne, pământul ai întemeiat, şi lucrurile mâinilor Tale sânt ceriurile.

27 Acealea vor peri, iară Tu vei rămânea; şi toţi ca o haină să vor învechi, şi ca un veşmânt vei învăli pre ei şi să vor schimba.

28 Iară Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu vor lipsi.

29 Fiii robilor Tăi vor lăcui şi sămânţa lor în veac să va îndrepta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.