×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 10

Pre sine să zice făr’ de primejdie, şi pre cei şieşi aseamenea, pentru că nădăjduiesc în Dumnezeu, iară cei necredincioşi şi păcătoşi rău vor peri.

Întru sfârşit. Psalmul lui David

1 Spre Domnul am nădăjduit, cum veţi zice sufletului mieu: „Mută-te în munţi ca o pasăre”.

2 Că, iată, păcătoşii au încordat arcul, gătit-au săgeţi în tulbă, ca să săgeate întru întunearec pre cei drepţi la inimă.

3 Că ceale ce Tu ai săvârşit ei le-au stricat; dar dreptul ce au făcut?

4 Domnul în besearica cea sfântă a Sa, Domnul, în ceriu scaonul Lui; ochii Lui spre cel sărac privesc, geanele Lui întreabă pre fiii omeneşti.

5 Domnul întreabă pre cel drept şi pre cel necredincios, iară cel ce iubeaşte nedreptatea ureaşte sufletul Său.

6 Ploa-va preste cei păcătoşi laţuri, foc şi iarbă pucioasă şi duh de vifor, partea păharului lor.

7 Că drept e Domnul şi dreptăţi au iubit, în dreptăţi au văzut faţa Lui. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.