×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 1

Dovedirea acestui psalm easte despre fericirea cea adevărată, carea întru această viaţă nu să poate înceape, nici în cea viitoare dobândi fără de adevărata dreptate. Acest psalm macar că nu-i scris deasupra la jidovi, tot să zice a lui David, ca şi alţii mulţi; aşa, Psalm 15, în Fapt. Apost., cap 2, stih 25.

Psalmul lui David, nescris deasupra la jidovi

1 Fericit bărbatul carele n-au umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor n-au stătut şi pre scaonul pierzătorilor n-au şezut.

2 Ci în leagea Domnului voia Lui, şi în leagea Lui va cugeta zioa şi noaptea.

3 Şi va fi ca un pom răsădit, lângă izvoarăle apelor, carele rodul său va da în vreamea sa; şi frunza lui nu va cădea, şi toate oricâte va face vor spori.

4 Nu aşa necredincioşii, nu aşa; ci ca praful ce-l spulberă vântul de pre faţa pământului.

5 Pentru aceasta, nu vor înviia necredincioşii la judecată, nici păcătoşii în sfatul drepţilor.

6 Că ştie Domnul calea drepţilor, şi calea necredincioşilor va peri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.