×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 9

Zice Iov că Dumnezeu easte drept preste toate, nici poate omul învinge pre Dumnezeu de nedreptate; şi omul, asămănându-să lui Dumnezeu, nu să poate îndrepta; să arată mărimea dumnezeieştii puteri şi a înţelepciunii, ca nimenea să nu-i poată sta împrotivă sau să-i răspundă. Dumnezeu ceartă şi pre cei răi şi pre cei nevinovaţi, şi nevinovăţiia sa o arată Iov spre priiatini, pomenind şi năcazul.

1 Şi răspunzând Iov, au zis:

2 „Adevărat ştiu că aşea easte, că cum va fi drept muritoriul la Domnul?

3 Că de va vrea să se judece cu El, nu-l va asculta pre el, ca să nu grăiască împrotivă la nici un cuvânt al Lui din o mie.

4 Că cel înţălept easte la cuget tare şi mare; cine s-au făcut vârtos înaintea Lui şi au răbdat?

5 Cel ce învecheaşte munţii şi ei nu ştiu, Cel ce surpă pre ei cu mânie;

6 Cel ce clăteaşte cel de supt ceriu din temelii şi stâlpii lui se vor clătina;

7 Cel ce zice soarelui şi nu răsare şi stealele le pecetluiaşte;

8 Cel ce au întins ceriul sângur şi umblă pre mare ca pre pământ;

9 Cel ce face Găinuşea şi Luceafărul de sara şi Raliţa de miiazănoapte şi ţiitoriul răsăritului;

10 Cel ce face mari şi neurmate, mărite şi minunate, cărora nu easte număr.

11 De mă va covârşi, nu voiu vedea, şi de mă va treace, nici aşea n-am ştiut.

12 De va da morţii, cine va abate sau cine va zice Lui ce ai făcut?

13 Că El au întors măniia, de El s-au plecat chiţii cei de supt ceriu.

14 Iară de mă va asculta sau va aleage cuvintele meale.

15 Că de voiu fi drept, nu mă va asculta, judecăţii Lui mă voiu ruga.

16 Şi de-L voiu chema şi nu va auzi, nu voiu creade că au auzit glasul mieu.

17 Au cu negura mă va sfărma? Şi sfărmările meale ceale multe s-au făcut în zădar.

18 Că nu mă lasă să răsuflu, ci mă umplu de amărăciune.

19 Că poate, ca un putearnic, cine, dară, judecăţii Lui să va împrotivi?

20 Că de voiu fi şi drept, gura mea necredincioasă va fi, şi de voiu fi fără prihană, strâmb mă voiu pogorî.

21 Că de am făcut fărădeleage, nu ştiu cu sufletul, fără numai că mi să ia viiaţa.

22 Pentru aceaea au zis: «Pre cel mare şi putearnic îl piiarde măniia.

23 Că cei răi în moarte mare vor fi, iară drepţii să batjocoresc.

24 Că s-au dat în mâinile celui necredincios, feaţele judecătorilor lui acopere, iară de nu easte El, cine easte?»

25 Iară viiaţa mea mai uşoară easte decât un alergătoriu, fugit-au şi n-au văzut.

26 Au rămâne după corabii urmă de cale, sau după vulturul care zboară căutându-şi mâncare?

27 Că de voiu zice, voiu uita grăind, plecându-mă cu faţa, voiu suspina.

28 Clătescu-mă cu toate mădulările, că ştiu că nevinovat nu mă vei lăsa.

29 Şi fiindcă sânt necredincios, pentru ce n-am murit?

30 Că de mă voiu spăla cu zăpadă şi de mă voiu curăţi cu mâni curate,

31 Destul m-ai muiat cu gunoiu şi mi-ai făcut urât pre mine văjmântul mieu.

32 Că nu eşti om ca mine, căruia voiu sta împrotivă, ca deodată să venim la judecată.

33 O, de ar fi întră noi mijlocitoriu şi carele să mustre şi să auză întră amândoi.

34 Depărtează de la mine toiagul, şi frica lui să nu mă îngrozască.

35 Şi nu mă voiu teame, ci voiu grăi, că nu aşea îndrăznesc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.