×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 8

Valdad ceartă pre Iov pentru vorbe deşearte, şi, îndemnându-l să se întoarcă cătră Dumnezeu şi spre mai bună viiaţă, aşa îi făgăduiaşte că toate-i vor fi mai fericite; şi-i arată câtu-i de deşartă nădeajdea făţarnicilor, zicând că Dumnezeu celor buni bune, şi celor răi numai reale le dă.

1 Şi răspunzând Valdad Savhitul, au zis:

2 „Până când vei grăi de aceastea, duh mult grăitoriu al gurii tale?

3 Au face Domnul strâmbătate când judecă? Sau Cel ce au făcut toate turbură ce e drept?

4 De au păcătuit fiii tăi înaintea Lui, au trimis în mână fărădelegile lor.

5 Iară tu mânecă cătră Domnul Atotţiitoriul, rugându-te.

6 De vei fi curat şi adevărat, va asculta rugăciunea ta şi-ţi va întoarce ţie petreacerea dreptăţii.

7 Şi vor fi ceale dintâiu ale tale puţine, iară ceale de pre urmă ale tale nepovestite.

8 Că întreabă pre neamul cel dintâiu şi cearcă pre urma neamului părinţilor.

9 Că noi sântem de ieri şi nu ştim, că umbră easte pre pământ viiaţa noastră.

10 Au nu aceastea te vor învăţa pre tine şi vor spune ţie şi din inimă vor scoate cuvinte?

11 Au odrăsleaşte papura fără de apă, au înălţa-să-va trestiia fără de beutură?

12 Încă fiind în rădăcină, şi nu să va săcera mai înainte de a bea toată iarba, au nu să uscă?

13 Aşea vor fi ceale de apoi ale tuturor celor ce uită pre Domnul, că nădeajdea celui necurat va peri.

14 Că nelăcuită va fi casa lui, şi păinjin va fi cortul lui.

15 De va propti casa sa, nu va sta, şi când va prinde, nu va rămânea.

16 Că easte umed de soare, şi din putrăjunea lui odrasla lui va ieşi.

17 Pre grămadă de pietri va dormi, şi în mijlocul pietricealelor va trăi.

18 Şi de să va înghiţi, locul îl va înşela pre el.

19 Nu ai văzut ca aceastea, că surparea necredinciosului ca aceasta easte şi din pământ alta va odrăsli.

20 Că Domnul nu va lăpăda pre cel fără de răutate, şi tot darul necredinciosului nu va priimi.

21 Iară gura celor adevăraţi să va umplea de râs, şi buzăle lor de mărturisire.

22 Iară vrăjmaşii lor să vor îmbrăca cu ruşine, şi lăcaşul celui necredincios nu va sta”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.