×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 7

Iov arată multe fealiuri de năcazuri ale sale şi a vieţii omeneşti, ci să nu i să răsplătească după fericirea vieţii de acum; şi ceare de la Dumnezeu să se sloboază din mişălătăţi, mirându-să de rânduiala lui Dumnezeu pentru mişelul om.

1 Au nu easte ispită viiaţa omului pre pământ? Şi ca a năimitului de zi viiaţa lui?

2 Sau ca o slugă care să teame de domnul său şi nimereaşte umbră, sau ca un năimit carele aşteaptă plata sa?

3 Aşa şi eu am ajuns luni deşearte, şi nopţile durerilor s-au dat mie.

4 De mă culc, zic: «Când va fi zio?» Şi deacă mă scol, iarăşi: «Când va fi sară?» Şi mă umplu de dureri de sara până dimineaţa.

5 Şi să frământă trupul mieu de putrezimea viermilor şi moiu grunzii pământului, răzându-mă de puroi.

6 Şi viiaţa mea easte mai uşoară decât graiul, şi au perit întru nădeajde deşartă.

7 Adu-Ţi aminte, dară, că duhul mieu easte viiaţă, şi nu să va mai întoarce ochiul mieu ca să vază bune.

8 Nu mă va mai vedea ochiul celui ce mă vedea, ochii Tăi întru mine, şi nu voiu mai fi.

9 Ca un nor ce s-au curăţit de la ceriu, că de să va pogorî om în iad, mai mult nu să va sui.

10 Nici să va întoarce la casa sa, nici-l va mai cunoaşte pre el încă locul lui.

11 Nici eu, dară, voiu cruţa gura mea, ci voiu grăi fiind în năcaz, deşchide-o-voiu de amărăciunea sufletului mieu fiind cuprins.

12 Oare mare sânt, au bălaur? Că ai pus preste mine pază?

13 Că am zis: «Mângăia-mă-va pre mine patul mieu, şi voiu aduce la mine însumi osebi cuvânt zăcerii meale».

14 Înfricoşezi-mă cu visuri şi cu vedenii mă îngrozeşti.

15 Dezlega-vei de duhul mieu sufletul mieu, şi de moarte oasele meale.

16 Că nu voiu trăi în veac ca să rabd, depărtează-Te de la mine, că deşartă e viiaţa mea.

17 Că ce easte omul că l-ai mărit pre el? Sau că iai aminte spre el?

18 Sau că-l cercetezi pre el până dimineaţa? Şi la odihnă îl vei judeca pre el?

19 Până când nu mă slobozi, nici mă laşi? Până când voiu înghiţi scuipitul mieu cu dureare?

20 De am păcătuit eu, ce voiu putea face? Cel ce ştii gândul oamenilor, pentru ce m-ai pus împrotivnic Ţie? Şi sânt Ţie sarcină?

21 Pentru ce nu ai uitat fărădeleagea mea şi nu ai curăţit păcatul mieu? Şi acum, în pământ voiu mearge, şi mânecând mai mult nu voiu fi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.