×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 6

Iov arată că cu mult mai greale pătimeaşte decât ar fi vreadnic, jăluindu-să că-l părăsesc priiatinii, greu ceartă şi pre aceşti trei carii venisă să-l mângăie pre dânsul şi să roagă să-l asculte cu răbdare.

1 Şi răspunzând Iov, au zis:

2 „Că de ar şti neştine să-mi oprească mâniia mea şi durerile meale să le rădice cu jugul împreună.

3 Şi decât năsipul mării mai greu va fi, ci, precum să pare, cuvintele meale sânt reale.

4 Că săgeţile Domnului în trupul mieu sânt, a cărora mânie bea sângele mieu, când încep a grăi, mă împung.

5 Că au, doară, în zădar va striga asinul sălbatec, fără numai când caută mâncare? Sau mugeaşte boul la iasle când are de mâncat?

6 Au mânca-să-va pânea fără de sare? Sau easte gust în cuvinte deşearte?

7 Că nu poate înceta măniia mea, că văz că put bucatele meale cum pute leul.

8 Că de va da şi va veni cearerea mea, şi nădeajdea mea o va da Domnul.

9 Dacă au început Domnul, rănească-mă, iară până în sfârşit să nu mă omoară.

10 Şi să-mi fie mie cetatea mormânt preste a căruia ziduri săream, nu mă voiu înălţa, că n-am minţit cuvintele ceale sfinte ale Dumnezeului mieu.

11 Că ce easte putearea mea, că rabd? Sau carea vreamea mea, că îngăduiaşte sufletul mieu?

12 Au tărie de piiatră easte tăriia mea? Au de aramă easte trupul mieu?

13 Au nu întru Dânsul nădăjduiam? Iară ajutoriul s-au depărtat de la mine.

14 Mila s-au depărtat de la mine şi cercetarea Domnului m-au trecut cu vedearea.

15 Cei de aproape ai miei nu au căutat spre mine, ca pre un părău săc m-au părăsit, sau ca pre un val m-au trecut.

16 Cei ce să teamea de mine acum au năvălit asupra mea ca nişte zăpadă, sau ca nişte ghiiaţă înecată,

17 Carea să topeaşte când să face căldură şi nu să cunoaşte unde au fost.

18 Aşea şi eu de toţi sânt părăsit, şi am perit şi m-am înstrăinat din casa mea.

19 Vedeţi căile temaneanilor, la cărările savoneanilor uitaţi-vă.

20 Şi ruşine vor plăti cei ce nădăjduiesc în cetăţi şi în bani.

21 Şi voi m-aţi asuprit pre mine fără de milă, ci, văzând rana mea, teameţi-vă.

22 Că ce? Au, doară, am cerut ceva de la voi?

23 Au de tăriia voastră mi lipsă, ca să mă mântuiţi de vrăjmaşi? Sau din mâinile putearnicilor să mă izbăviţi pre mine?

24 Învăţaţi-mă, şi eu voiu amuţi, de m-am înşelat întru ceva, spuneţi-mi.

25 Ci cum văz, reale sânt cuvintele celui drept.

26 Că nu ceiu tăriia voastră, nici mustrarea voastră mă va face să încetez a grăi, că nu voiu suferi vorba graiului vostru.

27 Ci cădeţi numai asupra celui sărac şi vă bateţi joc de priiatinul vostru.

28 Şi acum, căutând în faţa voastră, nu voiu minţi.

29 Şedeţi, dară, şi nu fiţi nedrepţi, şi iarăşi ascultaţi îndreptarea mea.

30 Că nu easte în limba mea strâmbătate, şi gâtlejul mieu au nu va cugeta înţelepciune?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.