×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 42

Iov să cunoaşte pre sine a fi vorbit neînţelepţeaşte, şi Dumnezeu îl socoteaşte mai înainte decât pre priiatinii lui, şi să roagă pentru ei, dobândind îndoite ceale ce le pierdusă, mai pre urmă să odihneaşte în pace plin de zile.

1 Şi răspunzând Iov, au zis cătră Domnul:

2 „Ştiu că toate le poţi şi nu easte Ţie nimica cu neputinţă.

3 Că cine easte carele ascunde de Tine sfatul şi-şi tăinuiaşte cuvintele şi socoteaşte să le ascunză de Tine, cine-mi va spune mie ceale ce n-am ştiut, lucruri mari şi minunate care n-am cunoscut?

4 Ascultă-mă, Doamne, ca să grăiesc şi eu, şi Te voiu întreba, iară Tu mă învaţă.

5 Cu auzul urechii Te-am auzit mai nainte, iară acuma Te-au văzut ochiul mieu.

6 Pentru aceaea, m-am smerit pre mine şi m-am uscat, şi m-am socotit pre mine pământ şi ţărână”.

7 Şi au fost după ce au grăit Domnul toate cuvintele aceastea lui Iov, zis-au Domnul cătră Elifaz Temaniteanul: „Greşit-ai tu şi cei doi priiatini ai tăi că n-aţi grăit înaintea Mea nimica adevărat, precum robul Mieu, Iov.

8 Şi acum, luaţi şeapte viţăi şi şeapte berbeci, şi meargeţi la robul Mieu, Iov, şi va face jertvă pentru voi, şi Iov, robul Mieu, să va ruga pentru voi, că de nu aş priimi Eu faţa lui şi de nu ar fi pentru el, v-aş fi pierdut pre voi, pentru că n-aţi grăit adevărat asupra robului Mieu, Iov.

9 Şi au mers Elifaz Temaniteanul şi Valdad Savhitul şi Sofar Mineul, şi au făcut precum le-au poruncit lor Domnul, şi au iertat păcatul lor pentru Iov”.

10 Iară Domnul au adaos pre Iov, şi rugându-să şi el pentru priiatinii săi, le-au iertat lor păcatul, şi au dat Domnul îndoite câte era mai nainte lui Iov, de doao ori atâtea câte avusease mai nainte.

11 Şi au auzit toţi fraţii lui şi surorile lui toate câte s-au întâmplat lui, şi au venit la el şi toţi câţi ştiia pre el mai nainte, şi mâncând şi bind la el, l-au mângăiat pre el, şi s-au mirat de toate câte au adus preste el Domnul, şi i-au dat lui fieştecarele câte o mieluşiţă şi câte un aur de patru drahme şi nepecetluit.

12 Şi bine au cuvântat Domnul ceale de apoi ale lui Iov, mai mult decât ceale dintâiu, şi era dobitoacele lui, oi, patrusprăzeace mii, cămile, şease mii, părechi de boi, o mie, asine păscătoare, o mie.

13 Şi s-au născut lui şeapte feciori şi trei feate.

14 Şi au chemat pre cea dintâiu Zio, şi pre cea de a doao, Casia, iară pre cea de a treia, Cornul Amaltiei.

15 Şi nu s-au aflat aseamenea cu buneaţele featelor lui Iov supt ceriu, şi le-au dat lor tatăl lor moştenire între fraţi.

16 Şi au trăit Iov după pedeapsa aceaea ani o sută şi şeaptezeci, iară preste tot au trăit ani doao sute patruzeci şi opt, şi au văzut Iov pre fiii săi şi pre fiii fiilor săi până la al patrulea neam.

17 Şi au murit Iov bătrân şi plin de zile, şi easte scris că iară să va scula el împreună cu carii Domnul îi va înviia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.