×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 41

Răutatea bălaurului mai mult să arată după mădulările lui, după învârtoşarea şi mândriia lui.

1 Sau cine va sta Mie împrotivă şi va suferi? Au nu tot ce e supt ceriu easte al Mieu?

2 Nu voiu tăcea pentru el, şi cu cuvântul puterii voiu milui pre cel întocma cu el.

3 Cine va descoperi faţa îmbrăcămintei lui, şi la închiiarea zalei lui cine va întra?

4 Porţile feaţii lui cine le va deşchide? Împrejurul dinţilor lui easte frică.

5 Ficaţii lui paveze de aramă, iară legăturile lui ca piiatra smiritului.

6 Unul de altul să lipesc, şi duh trece printr-însul, bărbat cu fratele său să va lipi.

7 Împreuna-să-vor şi nu să vor despărţi.

8 Întru stărnutarea lui va străluci lumină, şi ochii lui chip de luceafăr.

9 Din gura lui iase ca nişte făclii aprinse şi scapără ca nişte gratii de foc.

10 Şi din nările lui iasă ca nişte fum de cuptoriu arzind cu foc de cărbuni.

11 Sufletul lui ca cărbunii şi ca para focului din gura lui iasă.

12 Şi în cerbicea lui stă puteare, înaintea lui cură pierzare.

13 Şi cărnurile trupului lui sânt lipite, toarnă preste el, nu să va clăti.

14 Inima lui easte înfiptă ca o piiatră, şi stă ca o nicovalăa neclătită.

15 Şi când să întoarce el, să înfricoşează fierile ceale cu patru picioare, care sar pre pământ.

16 De-l vor întâmpina pre el lănci, nimica nu-l vor înfricoşea, suliţa rădicată şi zaoab.

17 Că socoteaşte fierul ca paiele şi arama ca lemnul putred.

18 Nu-l va vătăma pre el arc de aramă, şi lovitura de piiatră o socoteaşte ca iarba.

19 Ca trestiia au socotit ciocanele, şi râde de frica purtătoriului de foc.

20 Aşternutul lui ţăpuşi ascuţite, şi tot aurul mării supt el, ca nişte tină nespusă.

21 Fiiarbe adâncul ca o căldare, şi marea o socoteaşte ca un vas de unsoare.

22 Şi pre portariul adâncului ca pre un rob, socotit-au adâncul ca un loc de primblare.

23 Nimic nu easte pre pământ aseamenea lui făcut, să se batjocorească de îngerii Miei.

24 Pre tot cel înalt veade, şi pre el împăratul tuturor celor din ape”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.