×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 40

Dumnezeu, vădind pre Iov că s-ar fi văzut a huli dreptatea Lui, îşi arată putearea Sa în bălaur, poruncindu-i tăceare.

1 Şi răspunzând Domnul, au zis lui Iov din nor:

2 „Încinge ca un bărbat mijlocul tău, şi te voiu întreba pre tine, iară tu-Mi răspunde.

3 Au strâci judecata Mea şi Mă faci pre Mine vinovat, ca să te arăţi pre tine drept?

4 Au braţul tău easte ca al Domnului? Au cu glas ca El tuni?

5 Împodobeaşte-te acum cu înălţime şi cu tărie şi mărire, şi cu cinste te îmbracă.

6 Şi trimite îngeri întru măniia ta, şi smereaşte pre tot cel sumeţit.

7 Şi pre cel mândru stânge-l, şi strică pre cei necredincioşi îndată.

8 Şi-i ascunde totodată în pământ, şi feaţele lor le umple de ocară.

9 Şi Eu voiu mărturisi că poate dreapta ta să mântuiască.

10 Ci, iată, easte fiiară la tine, carea mâncă iarba ca boii.

11 Iată, tăriia ei în coapsele ei easte, şi putearea ei pre buricul pântecelui.

12 Pus-au coada ca un chiparos, şi vinele ei s-au împleticit.

13 Coastele ei coaste de aramă, şi spinarea ei fier vărsat.

14 Aceasta easte începătura zidirii Domnului, făcută ca să se batjocorească de îngerii Lui.

15 Şi venind la munte încolţurat, au făcut veselie celor cu patru picioare în tartar.

16 Supt tot fealiul de copaci doarme lângă papură şi lângă trestie şi lângă rogoz.

17 Şi să umbresc întru dânsa copaci mari cu stâlpări şi ramuri din ţarină.

18 De să va face necătură, nu va simţi, nădăjduiaşte că va curge Iordanul în gura ei.

19 În ochiul său va sprijini pre el, înfăşurându-să, găuri-va nasul.

20 Şi aduce-i-vei bălaurul cu undiţa, şi pune-vei căpăstru împrejurul nasului lui?

21 Sau lega-vei belciug de narea lui, şi cu brăţare vei găuri buza lui?

22 Şi grăi-va ţie cu rugăciune şi cu cuvinte de umilinţă?

23 Şi pune-va cu tine legătură? Şi lua-vei pre el slugă veacinică?

24 Şi juca-te-vei cu el ca cu o pasăre? Sau lega-l-vei ca pre o vrabie unui copil?

25 Şi să vor hrăni dintru dânsul neamuri, şi-l vor împărţi pre el neamurile finichilor.

26 Şi tot cel ce corăbiiaşte, adunându-să, nu va aduce o piiale a coadei lui, nici în cinurile pescarilor capul lui.

27 Şi pune preste el mâinile, şi-ţi ado aminte de războiul carele faci în gura lui, şi mai mult să nu să facă.

28 Nu l-au văzut pre el, şi de ceale ce să zic au nu te-ai mirat? Nu te temi că aceastea s-au gătit Mie? Că cine easte cel ce Mi-au stătut Mie împrotivă?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.