×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 4

Elifaz ceartă pre Iov pentru nerăbdarea şi să nevoiaşte a-i arăta că pentru păcatele sale să ceartă de la Dumnezeu, Carele celui nevinovat împrotivnice nu-i trimite.

1 Şi răspunzind Elifaz Temaniteanul, au zis:

2 „Au, doară, de multe ori ţi s-au grăit ţie cu năcaz? Dară greutatea cuvintelor tale cine o va suferi?

3 Că de vreame ce tu pre mulţi ai învăţat şi mâini slabe ai mângăiat,

4 Şi pre cei neputincioşi i-ai întărit cu cuvântul şi genunchele ceale slabe le-ai îmbărbătat.

5 Şi acum au venit asupra ta dureare, şi s-au atins de tine şi te-ai grăbit.

6 Oare nu easte frica ta întru nebunie, şi nădeajdea ta şi răutatea căile tale?

7 Adu-ţi aminte, dară, cine fiind nevinovat au perit, sau când cei drepţi cu toată rădăcina au perit?

8 Ba încă am văzut că cei ce ară ceale fără de cale, şi cei ce le samănă, dureri îşi seaceră sieşi.

9 Din porunca Domnului vor peri şi de duhul măniei Lui să vor stânge.

10 Tăriia leului şi glasul leoaiei şi sumeţiia bălaurilor s-au stâns.

11 Furnico, leul au perit neavând mâncare, şi puii leilor s-au părăsit unul pre altul.

12 Că de ar fi fost vreun cuvânt adevărat întru cuvintele tale, nimica dintr-aceaste răutăţi nu te-ar fi întâmpinat, care nu va priimi ureachiia mea înalte de la Dânsul?

13 De frica şi de răsunarea de noapte au căzut frică preste oameni.

14 Frică m-au întâmpinat şi cutrămur, şi oasăle meale tare le-au clătinat.

15 Şi duh preste faţa mea au venit şi mi s-au încreţit perii şi carnea.

16 Sculatu-m-am, şi n-am cunoscut, văzut-am, şi nu era formă înaintea ochilor miei, ci numai boare şi glas auzeam.

17 Au, doară, curat va fi muritoriul înaintea Domnului? Au din faptele Sale va fi fără prihană omul?

18 Slugilor Sale de nu creade, iară împrotiva îngerilor Săi ceva strâmb au gândit.

19 Şi pre cei ce lăcuiesc în casă de lut, dintre carii şi noi dintru acelaşi lut sântem, va cădea pre ei ca şi cari.

20 Şi de dimineaţa până seara nu vor mai fi, că au perit, neputând să-şi ajute şie.

21 Că au suflat asupra lor şi s-au uscat, perit-au pentru că n-au avut ei înţălepciune.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.