×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 37

Elius, din lucrurile ceale minunate a lui Dumnezeu, arată înţelepciunea, putearea, dreptatea şi judecata lui Dumnezeu cea necuprinsă, pre carele gândeaşte că le-au hulit Iov, pentru aceaea îl dojeneaşte, ca cu totul să se supuie dumnezeieştii voiri.

1 Şi de aceasta s-au spăimântat inima mea şi s-au mişcat din locul său.

2 Ascultă, auzi întru iuţimea măniei Domnului, şi cercetarea din rostul Lui va ieşi.

3 Supt tot ceriul începutul Lui şi lumina Lui preste aripile pământului.

4 Dinapoia Lui va striga cu glas, tuna-va cu glasul mărimei Sale, şi nu va schimba pre ei, că va auzi glasul Lui.

5 Tuna-va Cel tare cu glasul Său minunat, că au făcut lucruri mari, care nu le-am ştiut.

6 Poruncind zăpăzii: «Fă-te pre pământ!» Şi iarna ploaie, şi iarna ploilor puterii Lui.

7 În mâna a tot omul pecetluiaşte, ca să-şi cunoască tot omul slăbiciunea sa.

8 Şi au întrat hiiarăle supt acoperemânt şi s-au odihnit în culcuş.

9 Din cămeri vin durori şi din vârvuri, frig.

10 Şi din suflarea Celui tare da-va ghiiaţă şi cârmuiaşte apa cumu-I easte voia.

11 Şi pre Cel ales închipuiaşte norul, şi răsipi-va norul lumina Sa.

12 Şi El împrejur să întoarce, unde va vrea la lucrurile lor, toate oricâte va porunci lor, aceastea sânt rânduite de la El pre pământ.

13 Ori la învăţătură, ori la pământul Lui, ori la milă-L va afla pre El.

14 Bagă în urechi aceastea, o, Ioave, stăi, învaţă-te putearea Domnului.

15 Ştim că Domnul au pus lucrurile Sale, când au făcut lumină din întunearec.

16 Şi ştie osăbirea norilor şi minunatele căderi a celor răi.

17 Şi văşmântul tău e cald şi să potoleaşte pre pământ.

18 Întări-vei cu el vechituri, tari ca vedearea răvărsării.

19 Învaţă-mă, ce voiu grăi Lui? Şi voiu înceta a grăi mai multe.

20 Au carte sau scriitoriu stă lângă mine, ca să fac pre om să stea şi să tacă?

21 Şi nu toţi văd lumina, carea străluceaşte în vechituri, ca şi cea de la El în nori.

22 De la miiazănoapte norii cu faţă de aur, întru aceştia e mărimea, mărirea şi cinstea Atotţiitoriului.

23 Şi nu aflăm pre altul aseamenea puterii Lui, Cel ce judecă ceale dreapte, nu gândeşti să-L asculţi pre El?

24 Pentru aceaea, să vor teame de El oa-menii, şi să vor teame de El cei înţelepţi cu inima”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.