×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 36

Elius apără dreptatea dumnezeieştii judecăţi, care ceartă ca să înveaţe; grăiaşte ca la Dânsul să se întoarcă, pre cei ce să întorc de pedeapse îi mântuiaşte, îndeamnă drept aceaea pre Iov spre întoarcere, făgăduindu-i toate ceale norocite.

1 Şi adăogând, încă, Elius, au zis:

2 „Îngăduiaşte-mă încă puţintel, să te învăţ că mai easte încă în mine cuvânt.

3 Luând ştiinţa mea cea de departe, şi cu faptele meale ceale ce sânt dreapte voiu grăi cu adevărat.

4 Şi cu graiuri nedreapte, nedrept vei înţăleage.

5 Şi să ştii că Domnul nu va lăpăda pre cel fără de răutate, cel tare cu vârtutea inimii.

6 Nu va înviia pre cel necredincios, şi judecata săracilor o va da.

7 Nu va lua de la cel drept ochii Săi, şi pre scaonul împăraţilor va pune pre ei întru biruinţă şi să vor înălţa.

8 Şi cei legaţi cu cătuşi să vor prinde cu funea sărăciei.

9 Şi să vor povesti lor faptele lor şi greşealele lor, când să vor întări.

10 Ci pre cel drept va auzi, şi au zis că să vor întoarce de la nedreptate.

11 De vor asculta şi vor sluji, vor plini zilele sale întru bunătăţi şi anii săi întru bunăcuviinţă.

12 Iară pre cei necredincioşi nu-i va mântui, pentru că ei n-au vrut să ştie pre Domnul, şi când s-au dojenit, n-au ascultat.

13 Şi cei făţarnici cu inima vor rândui mănie, nu vor striga că i-au legat pre ei.

14 Să moară, dară, în tinereaţe sufletul lor, şi viiaţa lor să se rănească de îngeri.

15 Că au năcăjit pre cel slab şi neputincios, şi judecata celor blânzi va aşeza.

16 Şi te-au scos pre tine din gura vrăjmaşului, adânc să se vearse supt ea, şi să se pogoară masa ta plină de grăsime.

17 Şi nu va lipsi de la cei drepţi judecata.

18 Şi preste cei necredincioşi măniia va fi pentru necurăţiia darurilor, carele le-au luat spre strâmbătate.

19 Să nu te abată de bunăvoie mintea de la rugăciunea celor neputincioşi, când sânt în nevoie şi pre toţi cei ce au puteare.

20 Să nu tragi noaptea ca să se suie noroadele în locul lor.

21 Ci păzeaşte să nu lucrezi fără de cale, că cu aceastea vei ieşi din sărăcie.

22 Iată, Cel tare va întări cu vârtutea Sa, că cine easte putearnic ca El?

23 Şi cine easte cel ce ispiteaşte lucrurile Lui? Sau cine easte carele să zică: «Făcut-au strâmbătate!»

24 Adu-ţi aminte că mari sânt lucrurile Lui, carele le-au stăpânit bărbaţii.

25 Tot omul au văzut întru sine câţi pământeani sânt răniţi.

26 Iată, Cel tare e mult şi nu vom cunoaşte, şi numărul anilor Lui e nesfârşit.

27 Şi la El sânt numărate picăturile ploii care pică din nor.

28 Cădea-vor povoaie şi norii vor umbri preste nespusă mulţime de oameni, vreame au pus dobitoacelor, şi ştiu rânduiala culcuşului, întru toate aceastea nu să uimeaşte cugetul tău, nici să mută inima ta de la trup.

29 Şi de vei priceape întinderea norului, întocmirea cortului Lui.

30 Iată, întinde preste el rază şi au acoperit rădăcinile mării.

31 Că întru aceastea va judeca noroade şi va da hrană celui putearnic.

32 În mâni au acoperit lumină.

33 Şi au poruncit pentru ea întru cel ce întâmpină să spuie pentru dânsa priiatinului său, Domnul, agonisală şi pentru strâmbătate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.