×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 33

Elius să nevoiaşte a arăta pre Iov din vorbele lui că nu easte drept, zicând: „Cum vorbeaşte Dumnezeu omului ca să-l înveaţe şi să-l cearte şi pocăindu-să să I să milostivească?”

1 Ascultă, o, Iov, cuvintele meale, şi bagă în urechi graiul mieu.

2 Că, iată, am deşchis gura mea şi au grăit limba mea.

3 Curată e inima mea întru cuvinte, şi priceaperea buzelor meale curate va gândi.

4 Duhul cel dumnezeiesc easte, Cel ce m-au făcut pre mine, şi însuflarea Atotţiitoriului easte ceaea ce mă învaţă pre mine.

5 De poţi, dă-mi răspuns la aceastea, aşteaptă, stăi cătră mine şi eu cătră tine.

6 Din lut eşti fu făcut ca şi eu, dintru acelaşi amândoi sântem făcuţi.

7 Să nu te îngrozască frica mea, nici mâna mea grea să fie preste tine.

8 Că ai zis întru urechile meale, glasul cuvintelor tale am auzit că ai zis:

9 «Curat sânt eu şi n-am păcătuit, fără de prihană sânt, că n-am făcut fărădeleage.

10 Şi au aflat asupra mea ponoslu, şi mă socoteaşte ca pre un vrăjmaş.

11 Şi au pus în lemnul mieu piciorul, şi au păzit toate căile meale».

12 Cum, dară, zici: «Drept sânt şi nu m-au ascultat?» Că veacinic easte Cel deasupra pământeanilor.

13 Şi zici: «Pentru ce n-au ascultat tot cuvântul dreptăţii meale?»

14 Că o dată va grăi Domnul, iară a doao oară prin vis.

15 Sau prin vedeare de noapte, sau ca când cade groaznică frică preste oameni, când sânt adormiţi pre pat.

16 Atunci descopere mintea oamenilor, cu chipuri de frică ca aceastea înfricoşează-i pre ei.

17 Ca să întoarcă pre om de la strâmbătate, şi trupul lui să-l mântuiască de cădeare.

18 Şi sufletul lui să-l scoaţă de la moarte, şi să nu cază el în războiu.

19 Şi iară îl va certa pre el cu boală pre pat, şi amorţeaşte mulţimea oaselor lui.

20 Şi toată bunătatea de grâu nu o va putea mânca, şi sufletul lui mâncare pofteaşte.

21 Până ce vor putrezi cărnurile lui şi să vor vedea oasele lui goale.

22 Şi să apropie de moarte sufletul lui, şi viiaţa lui de iad.

23 De vor fi o mie de îngeri, aducătoriu de moarte, nici unul dintre ei nu va răni pre el, de va cugeta cu inima să se întoarcă cătră Domnul, şi va spune omului păcatul lui, şi fărădeleagea lui o va arăta.

24 Şi va sprijini să nu cază în moarte, şi va întineri trupul lui ca spoiala pre păreate, şi oasele lui le va umplea de măduhă.

25 Şi va muia carnea lui ca a unui prunc, şi-l va tămădui pre el, şi-l va face bărbat între oameni.

26 Şi să va ruga cătră Domnul şi să va asculta, şi va întra cu faţă lină cu mărturisire, şi va da oamenilor dreptate.

27 Şi apoi, atunci să va vinovăţi omul pre sine, zicând că: «Aceastea am făcut şi nu m-au pedepsit cu bătăi vreadnice de păcatele care le-am făcut.

28 Mântuiaşte sufletul mieu, ca să nu viu întru stricăciune, şi viiaţa mea să vază lumină».

29 Iată, aceastea toate le lucrează Cel Tare, trei căi cu omul.

30 Şi au izbăvit sufletul mieu din moarte, că viiaţa mea întru lumină va lăuda pre El.

31 Bagă în urechi, Iov, şi mă ascultă, amuţeaşte, şi eu voiu grăi.

32 De sânt ţie cuvinte, răspunde mie, grăiaşte, că mi voia să te îndreptezi tu.

33 Iară de nu, ascultă-mă tu, taci, şi te voiu învăţa pre tine înţelepciunea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.