×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 32

Iov, făcând să tacă priiatinii, împreună cu dânşii să mustră de neînţelepciune de la Elius, care îşi laudă înţelepciunea sa.

1 Şi au încetat şi cei trei priiatini a mai grăi împrotiva lui Iov, că era Iov drept înaintea lor.

2 Şi s-au măniiat Elius, al lui Varahiil Vuziteanul, din neamul lui Ram, a ţării Avsitidii, şi s-au măniiat pre Iov foarte, căci să vestea pre sine drept înaintea Domnului.

3 Şi asupra celor trei priiatini s-au măniiat foarte, pentru că n-au putut să răspunză împrotiva lui Iov şi tot l-au socotit a fi necredincios.

4 Şi Elius aştepta să răspunză ei lui Iov, pentru că era mai bătrâni de zile decât el.

5 Şi au văzut Elius că nu easte răspuns în gura celor trei bărbaţi, şi s-au măniiat foarte.

6 Şi răspunzind Elius, a Iui Varahiil Vuziteanul, au zis: „Fiindcă eu sânt mai tinăr cu anii, iară voi sânteţi mai bătrâni, pentru aceaea am tăcut, temându-mă a vă spune voao ştiinţa mea.

7 Şi am zis că nu easte vreamea ceaea ce grăiaşte, că cei de mulţi ani ştiu înţelepciunea.

8 Ci duh easte în oameni, iară în suflarea Atotţiitoriului easte ceaea ce învaţă.

9 Nu cei cu ani mulţi sânt înţelepţi, nici cei bătrâni ştiu judecata.

10 Pentru aceaea am zis: «Ascultaţi-mă, şi voiu spune voao ceale ce ştiu.

11 Băgaţi în urechi graiurile meale, că voiu grăi de veţi asculta, până când vă priceaţi cu cuvintele?»

12 Şi până gândeam că veţi zice ceva, socoteam; dar, iată, nu easte cine din voi să poată mustra pre Iov şi să răspunză cuvintelor lui.

13 Ca să nu ziceţi: «Aflat-am înţelepciunea, Domnului adăogându-ne».

14 Şi la om v-aţi întors a grăi cuvinte ca aceastea.

15 S-au spăimântat, n-au răspuns mai mult, au învechit de la sine cuvintele.

16 Că am aşteptat şi n-am grăit, că au încetat şi n-au răspuns”.

17 Şi răspunzind Elius, au zis: „Iarăşi voiu grăi.

18 Că plin sânt de cuvinte, că mă piiarde duhul pântecelui.

19 Şi pântecele mieu easte ca un foale legat plin de must ce fiiarbe, sau ca un foale de aramă spart.

20 Grăi-voiu ca să mă odihnesc, deşchizind buzele.

21 Că de om nu mă voiu ruşina, şi de muritori nu mă sfiesc.

22 Că nu ştiu a mă mira de feaţe, iară de nu, şi pre mine moliile mă vor mânca.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.