×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 31

Iov să curăţă de ceale ce i-au aruncat priiatinii şi arată cât de fără de prihană au trăit când au fost fericit.

1 Legătură am făcut cu ochii miei, şi nu voiu cugeta spre fecioară.

2 Şi ce au împărţit Dumnezeu de sus? Şi moştenirea celui destul din ceale înalte?

3 Vai! Perire easte celui nedrept şi înstrăinare celor ce fac fărădeleage.

4 Au nu va vedea El calea mea şi toate cărările meale va număra?

5 Şi de am umblat cu batjocoritorii, sau de s-au grăbit piciorul mieu spre vicleşug.

6 Că am stat în cumpănă dreaptă şi au văzut Domnul nerăutatea mea.

7 De s-au abătut piciorul mieu din cale, şi de au urmat ochiul Lui inima mea, şi de m-am atins cu mâinile meale de daruri,

8 Să samăn şi alţii să mănânce, şi fără de rădăcină să fiu pre pământ.

9 Sau de au urmat inima mea la muiarea altui bărbat sau de am pândit la uşile ei,

10 Să placă şi muiarea mea altuia, şi fiii miei să se smerească.

11 Că iuţimea măniei e neoprită a spurca muiarea bărbatului.

12 Că foc arzătoriu easte în toate zilele, şi la carele vine din rădăcină îl piiarde.

13 Sau de am nebăgat în samă judecata slugii sau a slujnicii meale, când s-au judecat la mine.

14 Că ce voiu face când mă va cerceta Domnul? Şi când va fi întrebare, ce voiu răspunde?

15 Ce e? Au nu precum eu am fost în pântece şi ei au fost, şi aseamenea am fost în pântece.

16 Şi pre cei neputincioşi carii avea lipsă nu i-am înşelat, şi ochiul văduvei n-am poftit.

17 Şi de am mâncat pânea mea sângur şi n-am dat şi celui sărac dintr-însa.

18 Că din tinereaţăle meale am hrănit ca un părinte, şi din pântecele maicii meale am povăţuit.

19 Sau de am trecut pre cel gol, care perea, şi nu l-am îmbrăcat.

20 Şi cei neputincioşi de nu m-au binecuvântat, şi din tunderea mieilor miei s-au încălzit umerii lor.

21 De am rădicat asupra săracului mâna, nădăjduind că mult ajutoriu îmi easte mie,

22 Să se desparţă umărul mieu din închietură, şi braţul mieu din cot să se zdrobească.

23 Că frica Domnului m-au contenit, şi de povara Lui nu voiu suferi.

24 De am pus aurul putearea mea, sau de am nădăjduit în piiatră scumpă,

25 Sau de m-am bucurat când mi s-au făcut avuţie multă şi când am pus mâna pre nenumărate.

26 Au, doară, nu vedeam soarele care luminează că lipseaşte, şi luna scăzind, că nu easte într-însele lumină?

27 Şi de s-au înşelat pre ascuns inima mea, de am pus mâna mea pre gura mea şi o am sărutat,

28 Şi aceasta easte fărădeleagea mea, cea mai mare de să va socoti, că am minţit înaintea Domnului celui Înalt.

29 Şi de m-am bucurat de cădearea nepriiatinilor miei, şi de au zis inima mea: «Bine,

30 Să auză ureachiia mea blăstămul mieu, şi să fiu de ocară în norodul mieu, defăimat».

31 Şi de au zis de multe ori slujnicile meale: «Cine ne-ar da noao din cărnurile lui să ne săturăm?» Fiind eu foarte bun.

32 Şi afară nu mânea străin, şi uşea mea la tot cel ce vinea să deşchidea.

33 Şi de am păcătuit fără de voie, şi am ascuns păcatul mieu,

34 Că nu m-am ruşinat de multă mulţimea gloatei, ca să nu mărturisesc înaintea lor.

35 Şi de am lăsat pre cel neputincios să iasă din uşea mea cu sinul deşert,

36 Cine-mi va da auzitoriu? Şi de nu m-am temut de mâna Domnului, şi scrisoarea care aveam asupra cuiva pre umere puind-o cu mâna o ceteam,

37 Şi o rumpeam şi o dam, nimica luând de la datornic.

38 De au suspinat pământul vreodinioară asupra mea, sau de au plâns răzoarele lui împreună,

39 Sau de am mâncat vârtutea lui singur fără de preţ, şi sufletul Domnului pământului înşelând l-am întristat,

40 În loc de grâu să-mi răsară urzică, şi în loc de orz spini”. Şi au încetat Iov a grăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.