×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 3

Iov, îngăduind firii, îşi blastămă zioa naşterii sale şi viiaţa, însămnând nevoile oamenilor şi de câte reale să mântuiaşte cel ce de această lume curund să lipseaşte.

1 După aceastea, au deşchis Iov gura sa şi au blăstămat zioa sa,

2 Zicând:

3 „Piiară zioa în carea m-am născut şi noaptea aceaea în care s-au zis: «Iată, bărbat!»

4 Noaptea aceaea să fie întunearec, şi să nu o cearce pre ea Domnul de sus şi să nu vie preste ea lumină.

5 O cuprinză pre ea întunearecul şi umbra morţii, să vie preste ea negură, blăstămată să fie zioa aceaea.

6 Şi noaptea aceaea să o cuprinză întunearecul, să nu fie în zilele anului, nici să se numere în zilele lunilor.

7 Ci noaptea aceaea să fie cu dureri, şi să nu vie preste dânsa veselie, nici bucurie.

8 Ci să o blastăme pre ea cel ce blastămă zioa aceaea, cel ce va să prinză chitul cel mare.

9 Întunece-să stealele nopţii aceiia, să aşteapte, şi la lumină să nu vie, şi să nu vază luceafărul răsărind.

10 Pentru că n-au închis porţile pântecelui maicii meale, că ar fi depărtat durearea de la ochii miei.

11 Pentru ce n-am murit în pântece? Şi după ce am ieşit din pântece, căci nu am murit îndată?

12 Şi pentru ce m-au pus pre genunche? Şi pentru ce am supt ţâţăle?

13 Acum, dormind aş tăcea, şi zăcând m-aş odihni.

14 Cu împăraţii, sfeatnicii pământului, carii să sumeţea întru sabii.

15 Sau cu boiarii carii au mult aur, carii au umplut casele sale de argint.

16 Sau ca o lăpădătură, carea iasă din zgăul mâne-sa, sau ca pruncii carii n-au văzut lumina.

17 Acolo necredincioşii au ars iuţimea măniei, acolo au odihnit cei osteniţi cu trupul.

18 Şi, împreună, cei veacinici nu au auzit glasul celui ce scoate birul.

19 Mic şi mare acolo easte, şi sluga nu se teame de domnul său.

20 Că pentru ce au dat celor din amărăciune lumină şi viiaţă sufletelor celor ce sânt în dureri?

21 Carii poftesc moartea şi nu o nimeresc scurmându-o ca nişte comoară,

22 Şi să bucură de o nimeresc.

23 Moartea e odihna omului, că l-au acoperit pre el Dumnezeu.

24 Că mai înainte de mâncările meale, suspin vine mie, şi lăcrămez eu cuprins fiind de frică.

25 Că frica de care m-am temut mi-au venit mie, şi de ce m-am spăriiat, aceaea m-au întâmpinat.

26 Nici am avut pace, nici mi-au ticnit, nici m-am odihnit, şi mi-au venit mie mănie”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.