×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 29

Iov, dorind fericirea cea dintâiu, cu multe cuvinte o povesteaşte, împreună cu faptele sale ceale bune, ca şieşi să-şi izbândească de împrotivitoarea hulă a priiatinilor.

1 Şi adăogând încă Iov, au zis, grăind:

2 „Cine mă va pune în lunile zilelor celor mai dinainte, în care mă păzea Dumnezeu?

3 Când strălucea lumina Lui preste capul mieu, şi cu lumina Lui umblam întru întunearec,

4 Când aveam căi destule, când Dumnezeu cerceta casa mea,

5 Când eram bogat foarte, şi împrejurul mieu slugile meale,

6 Când curgea pre căile meale unt, şi munţii miei izvorea lapte,

7 Când ieşeam dimineaţa în cetate, şi în uliţă mi să punea mie scaon,

8 Când deacă mă vedea cei tineri, să ascundea, iară cei bătrâni toţi să scula?

9 Şi boiarii înceta a grăi puind deagetul preste gură.

10 Şi cei ce auzea mă fericea, şi limba lor s-au lipit de gâtlejul lor.

11 Cu ureachiia au auzit şi m-au fericit, şi ochiul, văzindu-mă, s-au abătut.

12 Că am mântuit pre cel sărac din mâna celui putearnic, şi sirimanului, căruia nu era ajutoriu, am ajutat.

13 Binecuvântarea celui pierdut preste mine să vie, şi gura văduvii m-au binecuvântat.

14 Şi cu dreptatea mă îmbrăcam, şi mă învăleam cu judecata ca cu o haină.

15 Ochiu eram orbilor şi picior şchiopilor.

16 Eu eram tată celor neputincioşi, şi judecata, carea nu o am ştiut, o am cercat.

17 Şi am zdrobit măsealele nedrepţilor, din mijlocul dinţilor lor jefuire am scos.

18 Şi am zis: «Vârsta mea va îmbătrâni ca un bucium de finic, multă vreame voiu trăi.

19 Rădăcina mea s-au deşchis pre apă, şi roao va rămânea în săcerişul mieu.

20 Mărirea mea e noao cu mine, şi arcul mieu în mâna lui mearge».

21 De mine auzind au luat aminte, şi au tăcut la sfatul mieu.

22 La cuvintele meale n-au adaos, ci să bucura când le grăiam lor.

23 Precum pământul cel însătoşat aşteaptă ploaia, aşea aceştia graiul mieu.

24 De râdeam cătră ei, nu credea, şi lumina feaţii meale nu cădea.

25 Ales-am calea lor şi am şezut boierind, şi am lăcuit ca un împărat încungiurat de voinici, ca cel ce mângăiam pre cei supăraţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.