×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 28

Iov şi spre nevinovăţie s-au sârguit, că aceasta singură easte calea a dobândi înţelepciunea, carea o arată a fi cu mult mai scumpă decât aurul, şi cu naşterea şi cu vredniciia lucrului; iară lui Dumnezeu a fi cunoscute toate ceale ascunsă ale firii, şi cum că înţelepciunea din ceriu să dă, nu să cumpără cu bani, a cării înţelepciuni o părticică oarecarea să împărtăşeaşte prin frica lui Dumnezeu.

1 Că easte argintului loc unde să face, şi easte aurului loc unde să lămureaşte.

2 Că fierul din pământ să face, şi arama ca piiatra să ciopleaşte.

3 Rânduială au pus întunearecului, şi tot sfârşitul el îl socoteaşte; piiatră, întunearec şi umbra morţii.

4 Rumperea părăului e din năsip, şi cei ce uită calea cea dreaptă au slăbit şi din oameni s-au clătit.

5 Pământul din carele au ieşit pâne s-au strămutat dedesupt ca focul.

6 Locul sapfirului, pietrile lui, şi lutul, aurul lui.

7 Cărarea carea nu o au cunoscut pasărea şi nu o au văzut ochiul vulturului.

8 Şi nu o au călcat fiii mândrilor, nici o au trecut leul.

9 În colţuroasă au întins mâna sa şi au stricat dezrădăcinând munţii.

10 Gropile apelor, vizuniile ţărmurile râurilor au rumt, şi tot ce e scump au văzut ochiul mieu.

11 Şi adâncurile râurilor au descoperit, şi au arătat putearea sa la lumină.

12 Şi înţălepciunea unde s-au aflat? Şi carele e locul ştiinţei?

13 N-au văzut om calea ei, nici s-au găsit întru oameni.

14 Adâncul au zis: «Au easte întru mine!» Şi marea au zis: «Nu easte cu mine!»

15 Nu să va da aurul închis pentru ea, şi nu va sta argint schimbarea ei.

16 Nu va fi mai de jos decât aurul Sofir, cu onih scump şi cu sapfir.

17 Nu să va protivi cu ea aurul şi glajea, şi schimbarea ei vase de aur.

18 Ceale înalte şi gavis nu să vor pomeni, şi trage înţelepciunea mai mult decât ceale mai dinlăuntru.

19 Nu să va potrivi cu ea piiatra topazion din Etiopiia, nu va fi mai de jos decât aurul cel curat.

20 Şi înţelepciunea de unde s-au aflat? Şi carele easte locul priceaperii?

21 Ascunsă easte de tot omul, şi de pasările ceriului e ascunsă.

22 Pierzarea şi moartea au zis: «Şi am auzit mărirea ei».

23 Dumnezeu bine au întărit calea ei şi ştie locul ei.

24 Că El veade pre tot cel de supt ceriu şi ştie toate ceale de pre pământ.

25 Cel ce au făcut cumpăna vânturilor şi măsurile apei.

26 Când au făcut, precum au văzut au numărat, şi calea, întru glasuri de vremi cu trăznituri.

27 Atunci o au văzut pre ea şi o au spus pre ea, gătitu-au şi o au cercetat.

28 Şi au zis omului: «Iată, frica lui Dumnezeu easte înţălepciunea, iară a să feri de reale easte ştiinţa»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.