×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 27

Iov pururea statornic întru nevinovăţiia sa, lăpădând hula priiatinilor, arată cum pre cei necredincioşi din fericirea cea scurtă a aceştii vieţi la chinuri îi răpeaşte Dumnezeu.

1 Şi adăogând încă Iov, au grăit, zicând:

2 „Viu e Dumnezeu, Carele aşea m-au judecat, şi Atotţiitoriul, Cel ce au amărât sufletul mieu.

3 Că până va fi în mine sufletul şi duh dumnezeiesc în nările meale,

4 Nu vor grăi buzele meale fărădeleage, nici sufletul mieu va cugeta nedreptăţi.

5 Să nu fie ca să vă zic eu pre voi drepţi, până când voiu muri, că nu voiu depărta de la mine nerăutatea mea.

6 Şi la dreptate luând aminte nu voiu înceta, că nu ştiu să fi făcut ceva fără de cuviinţă.

7 Ci să fie vrăşmaşii ca surparea celor necredincioşi, şi cei ce să rădică asupra mea, ca perirea celor fără de leage.

8 Şi ce nădeajde easte celui necredincios? Că aşteaptă şi nădăjduiaşte spre Domnul, au, doară, mântui-să-va?

9 Au asculta-va Dumnezeu rugăciunea lui? Sau nevoie va veni lui?

10 Au are vreo îndrăzneală înaintea Lui? Sau când îl va chema El, asculta-va?

11 Deci voiu spune voao ce easte în mâna Domnului; ceale ce sânt la Atotţiitoriul nu voiu minţi.

12 Iată, toţi ştiţi că deşearte spre deşearte adaogeţi.

13 Aceasta easte partea omului necredincios de la Domnul, şi agonisala celor putearnici va veni de la Totţiitoriul preste ei.

14 Şi de vor fi mulţi fiii lor, spre junghiiare vor fi, şi de vor ajunge să se facă bărbaţi, vor ceare.

15 Şi cei ce sânt pre lângă el cu moarte vor muri, şi văduvele lor nimenea nu le va milui.

16 Şi de va aduna ca pământul argintul şi ca lutul va găti aurul,

17 Aceastea toate drepţii le vor moşteni, cei adevăraţi vor ţinea banii lui.

18 Şi va fi casa lui ca moliile şi ca păinjinula.

19 Bogatul va adormi şi nu va mai adaoge, ochii săi au deşchis şi nu easte.

20 Încungiura-l-vor pre el ca apa durerile, şi noaptea îl va răpi pre el ceaţa.

21 Şi-l va lua pre el arsura, şi să va duce şi-l va vântura pre el din locul lui.

22 Şi va arunca preste el, şi nu-i va fi milă, din mâna lui cu fuga va scăpa.

23 Plesni-vor preste el mâinile sale, şi va şuiera pre el din locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.