×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 26

Iov zice că lui Dumnezeu nici un ajutoriu nu-i poate da omul, arătând necuprinsa lui Dumnezeu puteare din lucrurile Lui.

1 Şi răspunzând Iov, au zis:

2 „De cine te apropii, sau pre cine vreai să ajuţi? Au, doară, pre cel ce are tărie multă şi pre cel ce are braţ putearnic?

3 Cui ai dat sfat? Au nu celui ce are toată înţălepciunea?

4 Pre carele urmezi? Au nu pre cel ce are vârtute foarte mare? Cui ai spus cuvinte? Şi suflarea, care iasă din tine, a cui easte?

5 Au, doară, uriiaşii să vor cerca supt ape, şi din cei ce lăcuiesc acolo?

6 Gol easte iadul înaintea Lui, şi nu easte învălitură pierzării.

7 Cel ce întinde miiazănoaptea pre nimică şi spânzură pământul pre nimica.

8 Cel ce leagă apa în norii Săi, şi n-au răurat norul dedesuptul Său.

9 Cel ce ţine faţa scaonului şi întinde preste el norul Său.

10 Poruncă au pus preste faţa apei, până la sfârşitul luminei cu întunearecul.

11 Stâlpii ceriului s-au cutrămurat şi s-au spăimântat de certarea Lui.

12 Cu vârtutea au potolit marea, şi cu ştiinţa au aşternut chitul.

13 Şi încuietorile ceriului să tem de El, şi cu porunca au omorât pre şarpele cel viclean.

14 Iată, aceastea sânt părţile căii Lui, şi preste umezala cuvântului vom auzi întru El, şi tăriia trăznitului cine ştie când o va face?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.