×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 24

Iov, ca să se areate a simţi drept de dumnezeiasca rânduială, zice că lui Dumnezeu sânt cunoscute vremile, şi numără multe fealiuri de nedreptăţi a oamenilor, care El le va pedepsi.

1 Pentru ce de Domnul nu s-au ascuns ceasurile?

2 Iară cei necredincioşi hotarul au trecut, turma cu păstoriul jefuind.

3 Asinul săracului au luat, şi vaca văduvei, pre carea o au făcut văduvă.

4 Abătut-au pre cei neputincioşi de la calea cea dreaptă, şi împreună s-au ascuns blânzii pământului.

5 Şi au năvălit ca nişte măgari în ţarină asupra mea, ieşind după rânduiala lor, îndulcitu-s-au lui pâinea spre cei mai tineri.

6 Mai nainte de vreame au secerat ţarina, nu a sa, cei neputincioşi au lucrat viile celor necredincioşi fără de plată şi fără de mâncare.

7 Şi pre mulţi goli i-au făcut să doarmă fără de haine, şi îmbrăcămintea sufletului lor o au luat.

8 De udarea munţilor să umezesc; neavând acoperemânt, cu piiatră s-au îmbrăcat.

9 Răpit-au de la ţâţă pre cel siriman, şi pre cel căzut l-au smerit.

10 Şi pre cei goli i-au adormit cu strâmbătate, şi pâinea celor fIămânzi au luat.

11 În strâmtori cu strâmbătate au pândit, şi calea drepţilor n-au ştiut.

12 Carii din cetate şi din căsile sale s-au scos, şi sufletul pruncilor au suspinat tare, şi El pentru ce nu i-au cercetat pre aceştia până au fost ei pre pământ?

13 Pre pământ fiind ei, şi n-au cunoscut, nici au ştiut calea dreptăţii, nici pre cărările lor n-au umblat.

14 Şi cunoscând lucrurile lor, datu-i-au pre ei întru întunearec, şi noaptea va fi ca un fur.

15 Şi ochiul preacurvariului păzeaşte întunearecul, zicând: «Nu mă va lua aminte ochiul», şi-şi ascunde faţa.

16 Săpat-au întru întunearec casă, zioa s-au ascuns pre sine, n-au cunoscut lumina.

17 Că dimineaţa lor umbră de moarte, că va cunoaşte turburările umbrei morţii.

18 Mai uşor easte decât faţa apei, blastăme-să partea lor pre pământ, şi să se vază oasele lor pre pământ uscate.

19 Că din sinul săracilor au răpit.

20 După aceaea, s-au pomenit păcatul lor, şi ca o ceaţă de roao nevăzută s-au făcut, şi să se zdrobească tot cel nedrept ca lemnul cel fără de vindecare.

21 Şi ceii stearpe nu i-au făcut bine, şi pre muiarea săracă n-au miluit.

22 Şi cu mănie au surpat pre cei neputincioşi, sculându-să, dară nu va creade asupra vieţii sale.

23 Când să va bolnăvi, să nu nădăjduiască sânătate, ci va cădea cu boală.

24 Că la mulţi rău au făcut înălţarea lui, şi s-au veştejit ca şi nalba în căldură, sau ca un spic uscat carele de sineşi cade.

25 Iară de nu easte aşea, cine easte cel ce zice că minciuni grăiesc eu? Şi va socoti întru nimica cuvintele meale?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.