×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 23

Iov, cu smerenie poftind dumnezeiasca judecată, arată că nu să pedepseaşte pentru păcatele sale, şi cum că drept creade rânduiala lui Dumnezeu, Celui necuprins, Carele toate le face precum voiaşte.

1 Şi răspunzând Iov, au zis:

2 „Şi ştiu că din mâna mea mustrarea mea easte, şi mâna Lui s-au îngreuiat spre suspinul mieu.

3 Oare cine m-ar învăţa ca să aflu pre El şi să viu la sfârşit?

4 Zice-voiu mie judecată, şi gura mea voiu umplea de mustrări.

5 Şi voiu cunoaşte tămăduirile care mi le va grăi, şi voiu simţi ce-mi va spune.

6 Şi de va veni asupra mea cu vârtute multă, apoi cu puţine nu mă va înfricoşea.

7 Că la El easte adevărul, şi va scoate la sfârşit judecata mea.

8 Că de voiu mearge întâiu, după aceaea nu voiu mai fi, şi de ceale de pre urmă ce voiu şti?

9 De-a stânga de va face El şi nu voiu prinde, să va întoarce la dreapta şi nu voiu vedea.

10 Că ştie acum calea mea, alesu-m-au ca aurul.

11 Şi voiu ieşi întru poruncile Lui, că am păzit căile Lui, şi nu mă voiu abate de la poruncile Lui.

12 Şi nu mă voiu petreace, şi în sânul mieu am ascuns graiurile Lui.

13 Iară de au judecat El aşea, cine easte carele va sta Lui împrotivă? Că ce au vrut El au şi făcut.

14 Pentru aceaea am grăbit la El, şi dojenit fiind, am avut prilej de El.

15 Pentru aceasta, de la faţa Lui voiu grăbi, voiu socoti, şi mă voiu înfricoşea de El.

16 Şi Domnul au muiat inima mea, şi Atotţiitoriul au sârguit spre mine.

17 Că n-am ştiut că va veni mie întunearec, şi faţa mea o au acoperit negură.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.