×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 21

Iov, poftind să-l asculte cu răbdare priiatinii, cearcă pricina pentru ce unii necredincioşi sânt fericiţi până la sfârşitul vieţii, iară cei curaţi să pedepsesc? Şi răspunde că Dumnezeu ţine pre cel necredincios spre zioa perirei, prin aceasta depărtând a priiatinilor mincinoasa mângăiare.

1 Şi răspunzând Iov, au zis:

2 „Ascultaţi, ascultaţi cuvintele meale, ca să nu fie mie de la voi această mângăiare.

3 Suferiţi-mă şi voiu grăi, şi apoi nu mă veţi râde.

4 Că ce e? Au de la om easte mustrarea mea? Sau pentru ce să nu mă măniiu?

5 Căutând la mine vă miraţi, puind mâna pre obraz.

6 Că dacă-mi aduc aminte, mă turbur şi mă dor cărnurile meale.

7 Pentru ce necredincioşii trăiesc şi îmbătrânesc, şi în avuţie?

8 Sămânţa lor după suflet, şi fiii lor înaintea ochilor.

9 Casăle lor sporesc, şi frică nicăiri, şi biciu de la Domnul nu easte preste ei.

10 Vaca lor nu au născut crud înainte de vreame, şi n-au lăpădat ce au avut în pântece, şi nu au înşelat.

11 Şi rămân ca nişte oi veacinice, şi pruncii lor pre aproape joacă.

12 Luând alăută şi ceateră, şi să veselesc cu glas de cântări.

13 Şi au sfârşit întru bunătăţi viiaţa sa, şi în odihna iadului au adormit.

14 Şi au zis Domnului: «Depărtează-Te de la mine, că nu voiesc să ştiu căile Tale!»

15 Au, doară, destul easte ca să slujim Lui? Şi ce folos că vom ieşi înaintea Lui?

16 Că în mâinile lor era bune, iară lucrurile necredincioşilor nu le vedea.

17 Încă şi lumina necredincioşilor să va stinge, şi surparea de tot va veni preste ei, şi durerile măniei va apuca pre ei.

18 Şi vor fi ca nişte pleave înaintea vântului, sau ca nişte prav pre carele-l spulberă volbura.

19 Să lipsască fiilor averile lui, răsplăti-va spre el şi va cunoaşte.

20 Vază ochii lui junghiiarea sa, şi de la Domnul să nu să mântuiască.

21 Că voia lui e în casa lui împreună cu el, şi numărul lunilor lui s-au împărţit?

22 Au nu easte Domnul Cel ce învaţă înţăleagerea şi ştiinţa? Şi El judecă pre cei înţălepţi?

23 Acesta va muri întru tăriia puterii sale, şi tot bine pătimit şi bine petrecut.

24 Şi ceale dinlăuntru a lui pline de său, şi măduha lui să va vărsa.

25 Şi acela moare de amărăciunea sufletului, nemâncând nici un bine.

26 Şi toţi aseamenea pre pământ vor dormi, şi putrăjunea va acoperi pre ei.

27 Deci vă ştiu pre voi, că cu îndrăzneală staţi împrotiva mea.

28 Că ziceţi: «Unde easte casa boiariului? Şi unde easte acoperemântul lăcaşurilor acelor necredincioşi?»

29 Întrebaţi pre cei ce merg pre cale, şi seamnele lor nu le înstrăinaţi.

30 Că la zioa peririi să ţine cel rău, şi la zioa măniei lui să va aduce.

31 Cine va spune înaintea feaţii lui calea lui şi ce-au făcut el? Cine-i va răsplăti?

32 Şi el în groapă s-au adus, şi preste mormânt au priveghiiat.

33 Îndulcitu-s-au lui pietrile părăului, şi tot omul va mearge după dânsul şi înaintea lui nenumăraţi.

34 Cum, dară, mă mângăiaţi în deşert? Şi cum voiu tăcea eu înaintea voastră ceva?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.