×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 20

Sofar, mişcat fiind de cuvintele lui Iov, zice că îi va asculta înfruntarea; şi ce parte e celui necredincios la Dumnezeu cu multe cuvinte arată.

1 Şi răspunzând Sofar Mineul, au zis:

2 „Nu gândeam eu că tu aşea vei răspunde împrotivă, şi nu înţelegi mai mult decât mine.

3 Învăţătura ruşinii meale voiu auzi, şi duhul din nepriceapere răspunde mie.

4 Au, doară, aceastea le ştii din anul de când s-au pus om pre pământ?

5 Iară veseliia celor necredincioşi easte cădeare minunată, şi bucuriia celor fără de leage, pierzare.

6 De să vor sui în ceriu darurile lui, şi de să va atinge de nori jertva lui.

7 Când i să va părea că easte întemeiat, atunci de tot va peri, şi cei ce l-au ştiut pre el vor zice: «Unde easte?»

8 Ca un vis ce au zburat nu să va afla, şi au perit ca o nălucă de noapte.

9 Ochiul au văzut şi nu va mai adaoge şi nu-l va mai socoti pre el locul lui.

10 Pre fiii lui să-i piiarză cei mai de jos, şi mâinile lui să se aprinză de dureri.

11 Oasele lui s-au umplut de tinereaţăle lui, şi cu dânsul vor dormi în ţărână.

12 De să va îndulci în gura lui răutatea, ascunde-o-va pre ea supt limba sa.

13 Nu să va îndura de ea, şi nu o va părăsi pre ea, şi o va aduna pre ea în mijlocul grumazilor săi.

14 Şi nu va putea să-şi ajute şie, fiiare de aspidă easte în pântecele lui.

15 Avuţiia cu nedreptu adunată să va scoate din casa lui, scoate-o-va pre ea îngerul.

16 Şi măniia bălaurilor să-l sugă, şi să-l omoară pre el limba şearpelui.

17 Să nu vază mulgerea dobitoacelor, nici păşunea mierii şi a untului.

18 În zădar şi în deşert s-au ostenit spre avuţie, din care nu va gusta, ca oarece vârtos care nu să poate mesteca, nici înghiţi.

19 Că casăle multor putearnici le-au stricat, şi lăcaşul l-au jefuit şi nu l-au întărit.

20 Nu easte mântuirea lui în avuţii, şi cu pofta lui nu să va mântui.

21 Nu vor fi rămăşiţă din bucatele lui, pentru aceaea nu vor înflori bunătăţile lui.

22 Şi când i să va părea că e plin, să va năcăji şi toată nevoia va veni preste el.

23 De-ş va umplea cumva pântecele său, trimite-va preste el iuţimea măniei să speale preste dânsul dureri.

24 Şi să nu scape din mâna fierului, să-l rănească pre el săgeată de aramă.

25 Săgeată să treacă prin trupul lui, şi steale să umble întru lăcaşurile lui, şi frica vie preste el.

26 Şi tot întunearecul să-l acopere pre el, mânca-l-va pre el foc nears şi să spargă nemearnicul casa lui.

27 Şi să descopere ceriul fărădelegile lui, şi pământul să se scoale asupra lui.

28 Pierzarea să cuprinză casa lui, zioa măniei să vie preste el.

29 Aceasta e partea omului necredincios de la Domnul, şi agonisita averilor lui de la cercetătoriu”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.