×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 18

Valdat, mustrând pre Iov de trufie şi de nerăbdare, însămnează blăstămurile celor necuraţi, ca să-şi întoarcă judecata sa împrotiva lui Iov, adecă, că numai pentru păcatele sale să pedepseaşte.

1 Şi răspunzând Valdat Siheteul, au zis:

2 „Până când nu vei înceta? Taci, ca să grăim şi noi.

3 Pentru ce am tăcut ca nişte dobitoace înaintea ta?

4 Măniia ţ-au făcut ţie aceastea, că de vei muri tu, fi-va nelăcuit cel de supt ceriu? Au surpa-să-vor munţii din temelii?

5 Şi lumina celor necredincioşi să va atinge şi nu le va străluci lor flacără.

6 Lumina lui întunearec să fie în lăcaşul lui, şi făcliia cea de pre el să va stânge.

7 Vâneaze cei mai mici averile lui şi să rătăcească sfatul lui.

8 Puie-să piciorul lui în laţ, şi în mreajă să se încurce.

9 Şi să vie preste dânsul laţuri, să se întărească preste ei cei însătaţi.

10 Şi să ascunză în pământ funiia lui şi cursa lui pre cărări.

11 Împrejur să-l piiarză pre el dureri, şi mulţi împrejurul picioarelor să vie în foamete strâmtă.

12 Şi cădearea lui s-au gătit minunată.

13 Să mănânce ramurile picioarelor lui.

14 Şi ceale frumoase ale lui să le mânce moartea.

15 Să se rumpă din lăcaşul lui sănătatea, şi să-l ţie pre el nevoie de vină împărătească.

16 Să lăcuiască în lăcaşul său în noaptea sa, răsipi-să-vor ceale frumoase ale lui cu piiatră pucioasă.

17 Dedesupt rădăcinile lui să vor usca şi deasupra va cădea săcerişul lui.

18 Pomenirea lui să piiară de pre pământ, şi numele lui va fi preste faţa cea mai din afară.

19 Împingă-l pre el din lumină întru întunearec, şi din lume să-l mute pre el.

20 Şi nu va fi cunoscut întru norodul său, nici să se mântuiască supt ceriu casa lui, ci întru ale lui să vieţuiască alţii.

21 Preste el au suspinat cei de pre urmă, iară cei dintâiu s-au mirat.

22 Aceastea sânt casăle nedrepţiior, şi acesta e locul celor ce nu ştiu pre Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.