×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 16

Iov, fiind mişcat de asprirea priiatinilor, să plânge de durearea sa, arătând mărimea nevoii, şi pre sine cu nedreptate a pătimi, care zice: Ştie Dumnezeu.

1 Şi răspunzând Iov, au zis:

2 „Multe de aceastea am auzit, mângăitori celor răi sânteţi toţi.

3 Că ce e? Au easte rânduială în cuvintele duhului? Sau în ce-ţi va fi greu a răspunde?

4 Şi eu ca voi grăiesc, de ar fi pus sufletul vostru în locul sufletului mieu, şi eu v-aş grăi voao cuvinte, aş clăti capul ca şi voi.

5 Şi să fie tărie în gura mea, şi pornirea buzelor nu o voiu pregeta.

6 Că de voiu grăi, nu mă va durea rana, şi de voiu şi tăcea, au mai puţin mă voiu răni?

7 Iară acum trudit şi m-au făcut nebun şi putrăd, şi te-ai apucat de mine.

8 Întru mărturie m-am făcut şi s-au sculat asupra mea minciuna mea, împrotiva feaţii meale au răspuns.

9 Că mănie pornindu-să m-au oborât, scârşnit-au asupra mea cu dinţii, săgeţile tiranilor preste mine au căzut.

10 Cu căutarea ochilor au năvălit, cu ascuţitul m-au lovit în genunche, şi odată au alergat asupra mea.

11 Că m-au dat Domnul în mâinile nedrepţilor, şi la cei necredincioşi m-au aruncat.

12 În pace fiind m-au răsipit, şi apucându-mă de păr, m-au smuls, pusu-m-au ca un semn.

13 Încungiuratu-m-au cu lănci, care le-au aruncat în rărunchii miei, fără de milă au vărsat pre pământ fiiarea mea.

14 Oborâtu-m-au cădeare preste cădeare, alergat-au asupra mea cei putearnici.

15 Sac au cusut preste piialea mea, şi tăriia mea în pământ s-au stins.

16 Pântecele mieu s-au opărit de plânsoare, şi preste geanele meale umbra morţii.

17 Şi strâmb nimica nu era în mâinile meale, şi rugăciunea mea era curată.

18 Pământule, să nu acoperi sângele trupului mieu, şi să nu fie loc strigării meale.

19 Şi acum, iată, în ceriuri e martorul mieu, şi ştiutoriul mieu întru cei de sus.

20 Sosit-au rugăciunea mea la Domnul, şi înaintea Lui pică ochiul mieu.

21 Şi să fie mustrare omului înaintea Domnului, şi fiiului omului cu deaproapele său.

22 Şi încă ani număraţi mi-au venit mie, şi voiu mearge pre calea pre carea nu mă voiu mai întoarce.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.