×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 15

Elifaz mustră pre Iov de mândrie, de nerăbdare şi de blăstămarea împrotiva lui Dumnezeu, zice că înaintea lui Dumnezeu nimene nu easte curat; însămnând blăstămarea necuraţilor şi a făţarnicilor.

1 Şi răspunzând Elifaz Temaniteanul, au zis:

2 „Oare înţăleptul da-va răspuns duhul priceaperii şi umplut-au de dureare pântecele?

3 Mustrând cu cuvinte care nu să cuvin şi cu cuvinte de care nici un folos nu easte.

4 Au nu şi tu ai depărtat frica şi cuvinte ca aceastea ai săvârşit înaintea Domnului?

5 Vinovat eşti cu cuvintele gurii tale, nici ai ales cuvintele celor putearnici.

6 Mustre-te gura ta, şi nu eu, şi buzăle tale mărturisească asupra ta.

7 Că ce e, au eşti cel întâiu născut întră oameni? Au mai înainte decât dealurile te-ai alcătuit?

8 Au rânduiala Domnului ai auzit? Au sfeatnic te-au avut de lipsă pre tine Dumnezeu? Şi la tine au sosit înţălepciunea?

9 Că ce ştii tu ce nu ştim noi? Şi ce pricepi tu ce nu şi noi?

10 Ci şi bătrân şi vechiu easte întru noi, mai îngreoiat de zile decât tatăl tău.

11 Puţine bătăi ai luat pentru ceale ce ai păcătuit, preste samă mult ai greşit.

12 Ce au îndrăznit inima ta? Sau ce au aşteptat ochii tăi?

13 Că ai spart mâniia înaintea Domnului şi ai scos din gură cuvinte ca aceastea?

14 Că cine fiind muritoriu va fi fără de prihană, sau cum va fi drept cel născut din muiare?

15 Deacă sfinţilor nu creade şi ceriul nu easte curat înaintea lui.

16 Şi urât şi necurat easte omul carele bea strâmbătăţile ca o beutură.

17 Şi voiu spune ţie, ascultă-mă; dară ceale ce am văzut voiu povesti ţie.

18 Ceale ce au zis înţălepţii şi nu au ascuns de cătră părinţii săi.

19 Lor sânguri s-au dat pământul, şi nime de alt neam n-au venit preste ei.

20 Toată viiaţa celui necredincios în grijă easte, iară celui putearnic ani număraţi s-au dat.

21 Şi frica lui în urechile lui, când va gândi că easte în pace, va veni lui perire.

22 Nu creade că se poate întoarce din întunearec, că s-au dat în mâinile sabiei.

23 Şi s-au rânduit spre hrană vulturilor, şi au văzut întru sine că rămâne spre cădeare, şi zioa cea întunecoasă pre el va stârvi.

24 Şi nevoie şi năcaz îl va ţinea pre el, ca un povăţuitoriu de oaste, carele stă în fruntea taberii, va cădea.

25 Că au rădicat mâinile înaintea Domnului, şi înaintea lui Dumnezeu Atotţiitoriul au stătut împrotivă.

26 Şi au alergat înaintea Lui cu ocară, cu cerbicea cea groasă a scutului său.

27 Că au acoperit faţa sa cu seul său şi au făcut răzor preste coapsea.

28 Să mâie în cetăţi pustii şi să între în căsi nelăcuite, iară ceale ce au gătit ei alţii le vor căra.

29 Şi nu să va îmbogăţi, nici vor rămânea averile lui, nici va pune pre pământ umbră.

30 Nici va scăpa de întunearec, ci stâlparea lui o va usca vântul, şi floarea ei va cădea.

31 Nu crează că va rămânea, că deşearte vor veni lui.

32 Tăiarea lui mai înainte de vreame să va strica, şi ramul lui nu să va ţepeni.

33 Să va culeage ca şi strugurul cel acru mai nainte de vreame, şi să cază ca floarea maslinului.

34 Că mărturiia celui necredincios easte moartea, şi foc va arde casa celor ce iau daruri.

35 Şi în pântece va zemisli dureri, şi i să vor naşte lui deşearte, şi pântecele lui va răbda vicleşug”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.