×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 14

Iov, socotind slăbiciunea omenească, să minunează de rânduiala lui Dumnezeu spre oameni, că după această viiaţă aşteaptă alta, şi înainte-vesteaşte înviiarea trupurilor.

1 Că pământeanul născut din muiare easte cu viiaţă scurtă şi plin de mănie.

2 Şi ca o floare înflorind cade, şi ca umbra fuge şi nu stă.

3 Au nu şi acestuia i-ai făcut cercetare şi l-ai făcut să vie la judecată înaintea Ta?

4 Că cine va fi curat de întinăciune? Nimene.

5 Măcar şi o zi de va fi viiaţa lui pre pământ, că numărate sânt lunile lui la dânsul, spre vreame le-ai pus şi nu întreace.

6 Depărtează-Te de la dânsul, ca să se odihnească, şi va plăcea lui viiaţa, ca şi năimitului.

7 Că copaciul are nădeajde că, de să va tăia, iară va înflori, şi odrasla lui nu va lipsi.

8 Că de va îmbătrâni în pământ rădăcina lui, şi în piiatră să va săvârşi buciumul lui.

9 De mirosirea apei va odrăsli şi va face săcerătură ca un răsad tinăr.

10 Iară omul murind s-au dus, şi căzind muritoriul, mai mult nu mai easte.

11 Că cu vreame scade marea, şi râul pustiindu-să au săcat.

12 Şi omul adormind nu să va mai scula până când ceriul nu să va coasă, şi nu să vor deştepta din somnul lor.

13 Şi măcar de m-ai fi păzit în iad şi m-ai fi ascuns pre mine, până Ţi s-ar fi potolit măniia Ta, şi să-mi fi rânduit vreame, în care să-Ţi aduci aminte de mine.

14 Că de va muri omul, va trăi după ce-şi va sfârşi zilele vieţii sale, aştepta-voiu până ce iarăşi voiu fi.

15 Apoi, mă vei chema şi eu voiu auzi, şi faptele mânilor Tale nu le depărta.

16 Şi ai numărat deprinderile meale, şi nu va treace nimica din păcatele meale.

17 Pecetluit-ai în săculeţ fărădelegile meale şi ai însămnat orice fără de voie am greşit.

18 Şi muntele căzind cură, şi piiatra să învecheaşte în locul său.

19 Pietri au dumicat apele şi au închegat apele ceale întinsă ale lutului pământului, iară asteptarea omului o au pierdut.

20 Întinsu-l-ai pre la sfârşit şi s-au dus, mutat-ai faţa lui şi l-ai trimis.

21 Şi de au fost mulţi fiii lui, nu ştie, şi de au fost puţini, nu ştie.

22 Ci numai trupul lui l-au durut, şi sufletul lui au plâns”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.