×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 12

Iov, ca să ruşineaze sumeţiia priiatinilor, zice că nime nu easte care să nu cunoască putearea şi înţălepciunea lui Dumnezeu din ocârmuirea făpturilor, a cărora stat îl schimbă după vrearea Sa.

1 Şi răspunzând Iov, au zis:

2 „Apoi, voi sânteţi oameni, au cu voi va muri înţălepciunea?

3 Că şi eu am inimă ca şi voi.

4 Că bărbatul cel drept şi fără de prihană s-au făcut de batjocură.

5 Că în vreame norocită au fost gătit să cază supt alţii, şi casăle lui să se prade de cei fără de leage.

6 Dară cu adevărat nici unul să nu nădăjduiască, rău fiind, nevinovat a fi, câţi părăsesc pre Domnul, cum nu ar fi certare lor.

7 Ci întreabă pre ceale cu patru picioare, de-ţi vor spune, şi pre pasările ceriului, de-ţi vor povesti.

8 Grăiaşte pământului, de-ţi va spune ţie şi-ţi vor tălcui ţie peştii mării.

9 Cine, dară, nu au cunoscut întru toate aceastea că mâna Domnului au făcut aceastea?

10 Şi cum că în mâna Lui easte sufletul tuturor celor ce vieţuiesc şi duhul a tot omul.

11 Că ureachiia cuvintele le judecă, iară gâtlejul bucatele le gustă.

12 În multă vreame easte înţelepciunea, iară în multă viiaţă easte ştiinţa.

13 La El easte înţelepciunea şi putearea, la El easte sfatul şi priceaperea.

14 De va surpa, cine va zidi?

15 De va închide pre oameni, cine le va deşchide?

16 De va opri apa, va usca pământul, iară de o va slobozi, îl va piiarde surpându-l.

17 La El easte putearea şi tăriia, la El easte ştiinţa şi priceaperea, Cel ce robeaşte pre sfeatnici şi pre judecătorii pământului îngrozeaşte.

18 Cel ce pune pre împăraţi pre scaune şi încinge cu brâu mijlocul lor.

19 Cel ce bagă pre preoţi în robie şi surpă pre putearnicii pământului.

20 Cel ce schimbă buzele credincioşilor şi cunoaşte priceaperea bătrânilor.

21 Cel ce varsă necinste preste boiari şi vindecă pre cei smeriţi.

22 Cel ce descopere ceale adânci din întunearec şi au scos la lumină umbra morţii.

23 Cel ce înşeală neamuri şi le piiarde, Cel ce aştearne neamuri şi le povăţuiaşte.

24 Cel ce schimbă inimile boiarilor pământului şi i-au făcut pre ei să rătăcească în calea carea n-au ştiut.

25 Să pipăie întunearec, şi nu lumină, şi să rătăcească ca cel biiat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.