×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 11

Sofar nedrept zice că Iov, pentru multe păcatele sale, care le numără, s-au certat de la Dumnezeu, arătând pre Dumnezeu a fi necuprins; însă lui Iov toate ceale fericite îi făgăduiaşte, de să va întoarce.

1 Şi răspunzând Sofar Mineul, au zis:

2 „Cel ce grăiaşte multe şi răspuns va auzi, au şi cel vorbitoriu să va părea că drept easte?

3 Bine e cuvântat născutul din muiare, cel cu viiaţă scurtă, nu fi mult în cuvinte, că nu easte cine să se pricească cu tine.

4 Că nu zice că: «Curat sânt cu faptele şi fără de prihană înaintea Lui!»

5 Ci cum va grăi Domnul către tine şi va deşchide buzăle Sale ţie?

6 Şi după aceaea va povesti ţie putearea înţălepciunei, că cu mult easte mai presus de priceaperea ta, şi atunci vei cunoaşte că vreadnice de ceale ce ai păcătuit s-au întâmplat ţie de la Domnul.

7 Au urma Domnului vei afla, au la marginile care au făcut Atotţiitoriul ai ajuns?

8 Înalt e ceriul, şi ce vei face? Şi mai adânci decât ceale din iad, ce ştii?

9 Sau mai departe decât măsura pămâtului sau lărgimea mării?

10 Şi de le va strica toate, cine va zice Lui: «Ce ai făcut?»

11 Că El ştie lucrurile celor fără de leage, şi văzind ceale fără de cale, nu le va treace cu vedearea.

12 Şi omul într-alt chip înoată cu cuvintele, şi muritoriul cel născut din muiare easte ca un asin sălbatic în pustie.

13 Că de ai curăţit tu inima ta şi întinzi mâinile tale cătră El,

14 De easte ceva fără de leage în mâinile tale, depărtează-o de la tine, şi strâmbătate în casa ta să nu mâie.

15 Că aşea va străluci faţa ta, ca apa cea limpede, şi te vei dezbrăca de întinăciune, şi nu te vei teame?

16 Şi osteneala o vei uita ca un val ce au trecut şi nu te vei îngrozi.

17 Şi rugăciunea ta ca Luceafărul va fi, şi ca amiiazăzi va răsări tie viiaţă.

18 Şi vei fi nădăjduind că easte ţie nădeajde, şi din griji şi din purtare de grijă va răsări ţie pace.

19 Că vei avea linişte şi nu va fi cine să se războiască cu tine, şi schimbându-să, mulţi să vor ruga ţie.

20 Şi mântuirea va părăsi pre ei, că nădeajdea lor e pierzare, şi ochii necredincioşilor să vor topi”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.