×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 1

Iov drept şi fără de prihană jâr(t)veaşte Domnului pentru fiii săi cei ce să ospăta unul la altul, a căruia averi cerându-le diiavolul toate i le dă Domnul, şi, pierzându-şi toate averile sale şi omorându-i-să fiii, însuşi cu seamnele măhnirii răbdătoriu să porneaşte spre lauda lui Dumnezeu.

1 Om oarecarele era în ţara Avsitidii, căruia era numele Iov, şi era omul acela fără de prihană, drept, adevărat, cinstitoriu de Dumnezeu, şi să ferea de tot lucrul rău.

2 Şi s-au născut lui şeapte feciori şi trei feate.

3 Şi era dobitoacele lui oi şeapte mii, cămile, trei mii, părechi de boi, cinci sute şi cinci sute de asine ce să păştea, şi slugi multe foarte, şi lucruri mari era lui pre pământ, şi era omul acela de bun neam despre răsăritul soarelui.

4 Şi adunându-să feciorii lui unul la altul, făcea ospeaţe în toate zilele, luând împreună cu sine şi pre ceale trei surori ale sale, să mănânce şi să bea cu dânşii.

5 Şi după ce să sfârşea zilele ospăţului, trimetea Iov şi-i curăţea, sculându-să de dimineaţă, şi aducea pentru dânşii jertve, după numărul lor, şi un viţăl pentru păcat, pentru sufletele lor, că zicea Iov ca nu cumva să fie gândit feciorii reale spre Dumnezeu întru inimile sale, aşea făcea Iov în toate zilele.

6 Şi au fost în zioa aceaea, şi, iată, au venit îngerii lui Dumnezeu să stea înaintea Domnului, şi au venit împreună cu dânşii şi diiavolul.

7 Şi au zis Domnul diiavolului: „De unde ai venit?” Şi răspunzind diiavolul Domnului, au zis: „Încungiurând pământul şi străbătând ceale de supt ceriu, de faţă sânt”.

8 Şi au zis lui Domnul: „Socotit-ai cu cugetul tău de robul mieu Iov? Că nu easte aseamenea lui din cei de pre pământ, om nevinovat, drept, adevărat, temătoriu de Dumnezeu, ferindu-să de tot lucrul rău”.

9 Iară diiavolul au răspuns şi au zis înaintea Domnului: „Au, doară, în zădar se teame Iov de Dumnezeu?

10 Au nu ai îngrădit Tu toate ceale din afară şi ceale dinlăuntru ale casii lui? Şi toate ceale ce sânt primprejurul lui? Şi lucrurile mâinilor lui le-ai binecuvântat şi dobitoacele lui multe le-ai făcut pre pământ?

11 Ci trimite mâna Ta şi Te atinge de toate câte are, fără numai de Te va binecuvânta în faţă”.

12 Atunci, zisă Domnul diiavolului: „Iată, toate câte are el le dau în mâna ta, dar de el să nu te atingi”. Şi au ieşit diiavolul de la Domnul.

13 Şi au fost într-o zi, feciorii lui Iov şi featele lui bea vin în casa fratelui lor celui mai mare.

14 Şi, iată, vestitoriu au venit la Iov şi au zis lui: „Părechile de boi ara şi asinele păştea aproape de dânşii.

15 Şi venind prădătorii, le-au luat, şi pre slugi i-au ucis cu sabii, şi scăpând eu sângur, am venit să spuiu ţie”.

16 Încă grăind acesta, venit-au alt vestitoriu la Iov şi i-au zis lui: „Foc au căzut din ceriu şi au amistuit oile şi pre păstori aşişderea i-au ars, şi scăpând eu sângur am venit să-ţi spuiu ţie”.

17 Încă grăind acesta, au venit alt vestitoriu la Iov şi i-au zis lui: „Haldeii au făcut asupra noastră trei căpetenii, şi au încunjurat cămilele şi le-au luat, şi pre slugi i-au ucis cu sabiia, şi am scăpat eu sângur şi am venit să-ţi spuiu ţie”.

18 Încă acesta grăind, alt vestitoriu au venit, zicând lui Iov: „Feciorii tăi şi featele tale mâncând şi bind la feciorul tău, fratele lor cel mai mare,

19 Fără de veaste au venit un vânt mare despre pustiiu şi s-au atins de patru unghiuri ale casii, şi au căzut casa preste feciorii tăi şi au murit, şi am scăpat eu sângur şi am venit să-ţi spuiu ţie”.

20 Aşa Iov, sculându-să, şi-au rupt hainele sale şi şi-au tuns păru capului său şi au prăsărat ţărână preste capul său, şi, căzând jos, s-au închinat Domnului şi au zis:

21 „Gol am ieşit din pântecele maicii meale, gol mă voiu şi întoarce acolo, Domnul au dat, Domnul au luat, cum au plăcut Domnului, aşea s-au şi făcut, fie numele Domnului binecuvântat!”

22 Întru toate aceastea ce s-au întâmplat lui, n-au păcătuit Iov înaintea Domnului şi n-au socotit neînţălepţie lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.