×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESTIRII

Capitolul 9

Jidovii, în zioa carea era rânduită spre perirea lor, ucid pre toţi împrotivnicii săi şi, spânzurând pre zeace fii a lui Aman, zioa aceaea, adecă zioa sorţilor, rânduiaşte Mardoheu în toţi anii să se prăznuiască.

1 Iară în luna a doaosprăzeacea, în treisprăzeace zile ale lunii, carea easte adar, au venit cărţile ceale scrise de la împăratul.

2 Şi în zioa aceaea, au perit cei ce era împrotiva jidovilor, că nime n-au stătut împrotivă-le, temându-să de dânşii.

3 Că boiarii domnilor şi tiranii şi scriitorii cei împărăteşti cinstea pre jidovi.

4 Că frica lui Mardoheu zăcea preste ei.

5 Şi Mardoheu din zi în zi să mărea, că poruncisă împăratul ca numele lui prin toată împărăţiia să se veastească.

6 Şi în cetatea Susis au ucis jidovii cinci sute de oameni.

7 Şi pre Farsanes şi pre Delfon şi pre Fasga,

8 Şi pre Faradata şi pre Varea şi pre Sarvaca,

9 Şi pre Marmasima şi pre Rufeon şi pre Aseon şi pre Zavuteon.

10 Cei zeace feciori a lui Aman, fiiul lui Amadat Vugheului, vrăjmaşului jidovilor, şi i-au jefuit în zioa aceaea.

11 Şi s-au dat împăratului numărul celor periţi în Susa.

12 Şi au zis împăratul cătră Estir: „Omorât-au jidovii în Susa, cetatea, cinci sute de oameni, dar împrejur ce socoteşti că or fi făcut? Dară ce te mai rogi încă, şi va fi ţie?”

13 Şi au zis Estir împăratului: „Să se dea jidovilor să se facă aşea şi mâne, ca să spânzure pre cei zeace feciori a lui Aman”.

14 Şi au poruncit împăratul aşea să fie şi au pus jidovilor cetăţii trupurile fiilor lui Aman să le spânzure.

15 Şi s-au adunat jidovii în Susa, în patrusprăzeace zile a lunei lui adar, şi au ucis trei sute de oameni şi nimica n-au jefuit.

16 Iară şi ceialalţi jidovi dintru împărăţie s-au adunat şi le-au ajutat lor, şi au încetat de la războiu, că au omorât dintr-înşii cincisprăzeace mii, în treisprăzeace zile a lui adar, şi nimica n-au jefuit.

17 Şi în zioa au patrasprăzeacea a aceştii luni, au odihnit şi o au ţinut zi de odihnă cu bucurie şi cu veselie.

18 Iară jidovii cei din cetatea Susis s-au adunat, şi în a patrasprăzeacea zi s-au odihnit, şi în a cincisprăzeacea, aşişderea, petrecea cu bucurie şi cu veselie.

19 Pentru aceaea, jidovii, cei răsipiţi prin ţară afară de cetăţi, petrec zioa a patrasprăzeacea a lunii adar, zi bună cu veselie, trimiţând părţi fieştecarele deaproapelui său (iară cei ce lăcuiesc la scaunele cetăţilor, la cincisprăzeace zile a lunii lui adar fac veselie, trimiţind părţi celor de aproape).

20 Şi au scris Mardoheu cuvintele aceastea într-o carte şi le-au trimis jidovilor celor din împărăţiia lui Artaxerx, celor de aproape şi celor de departe.

21 Să întărească aceaste zile bune şi să ţie sărbătoare zioa într-a patrusprăzeacea şi a cincisprăzeacea a lunii lui adar,

22 Pentru că întru aceaste zile s-au odihnit jidovii de vrăjmaşii lor, şi luna lui adar, întru care s-au întors lor plânsul întru bucurie şi întristarea în zi bună, să o petreacă ca nişte zile bune de nuntă şi de veselie, trimiţind părţi priiatinilor şi săracilor.

23 Şi au făcut jidovii precum le-au scris lor Mardoheu.

24 Cum Aman Machidoneanul le vrăjmăşea lor, cum au pus răspuns şi au aruncat soarte ca să-i piiarză pre ei.

25 Şi cum au întrat la împăratul zicând să spânzure pre Mardoheu, şi câte reale au ispitit să aducă asupra jidovilor, care apoi s-au întors asupra lui, şi s-au spânzurat el şi feciorii lui.

26 Pentru aceaea, s-au chemat zilele aceastea Frure, pentru „sorţi”, că în limba lor „sorţile” să chema Frure, pentru cuvintele cărţii aceştiia, şi câte au păţit pentru aceastea şi câte li s-au făcut lor şi li s-au împărţit.

27 Şi au priimit jidovii asupra lor şi asupra săminţiei lor, şi asupra tuturor celor ce cuprind leagea jidovească, ca nicidecum într-alt chip să nu petreacă zilele aceastea, pomenire făcând din neam în neam, şi în cetate şi în moştenire şi în ţară.

28 Iară zilele aceastea ce să zic Frure să vor ţinea în toată vreamea, şi pomenirea lor nu va lipsi din neam.

29 Şi au scris Estir, împărăteasa, fata lui Aminadav, şi Mardoheu, jidovul, câte au făcut atuncea, întărirea cărţii celor ce să zic Frure.

30 Şi Mardoheu şi Estir, împărăteasa, au pus şieşi asupra sa,

31 Şi atunci puind după sânătatea sa şi după sfatul lor.

32 Şi Estir cu cuvântul au întărit în veac şi s-au scris întru pomenire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.