×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESTIRII

Capitolul 6

Împăratul, cetind noaptea istoriile ceale de preste an şi găsind credinţa lui Mardoheu întru descoperirea famenilor ce leşuia să omoară pre împăratul, porunceaşte lui Aman, împrotivnicului lui, să-l vestească în cinste al doilea după împăratul.

1 Iară Domnul au depărtat somnul de la împăratul înaintea nopţii aceiia şi au zis slujitoriului său să aducă scrisorile ceale de pomenire ale zilelor să-i cetească lui.

2 Şi au aflat scrisorile ceale ce s-au scris pentru Mardoheu, cum au spus împăratului pre cei doi fameni ai împăratului, când păzea ei şi căuta să-şi puie mâinile sale pre Artaxerx.

3 Şi au zis împăratul: „Ce cinste sau dar am făcut lui Mardoheu?” Şi au zis slujitorii împăratului: „Nu i-ai făcut lui nimica”.

4 Iară când întreba împăratul pentru bunăvoirea lui Mardoheu, iată, Aman era în curte şi au zis împăratul: „Cine e în curte?” Că Aman întrasă în curte ca să zică împăratului să spânzure pre Mardoheu de lemnul carele l-au gătit.

5 Şi au zis slujitorii împăratului: „Iată, Aman stă în curte”. Şi au zis împăratul: „Chemaţi-l pre el!”

6 Şi au zis împăratul lui Aman: „Ce voiu face omului pre care vreau eu să-l cinstesc?”

7 Şi au zis Aman întru sine: „Pre cine vrea împăratul să cinstească, fără numai pre mine?”

8 Şi au zis cătră împăratul: „Omul pre carele vrea împăratul să-l cinstească să aducă slugile împăratului vejmânt de vison, cu care să îmbracă împăratul, şi cal pre carele încalecă împăratul.

9 Şi să-i dea unuia din priiatinii cei cinstiţi ai împăratului, şi să îmbrace pre omul pre carele iubeaşte împăratul, şi să-l puie călare pre cal şi să strige pre uliţile cetăţii, zicând: «Aşea va fi la tot omul pre carele împăratul va mări!»”

10 Şi au zis împăratul lui Aman: „Bine ai grăit, aşea fă lui Mardoheu, jidovului, celui ce slujeaşte în curte, şi să nu laşi să treacă nici un cuvânt din ceale ce ai grăit!”

11 Şi au luat Aman văşmântul şi calul, şi au îmbrăcat pre Mardoheu şi l-au suit pre el pre cal, şi au trecut pre uliţile cetăţii şi au strigat, zicând: „Aşea va fi la tot omul pre carele împăratul vrea să-l mărească!”

12 Şi s-au întors Mardoheu la curte, iară Aman s-au întors întru ale sale supărat asupra capului său.

13 Şi au povestit Aman Zosarei, muierii sale, şi priiatinilor, ceale ce s-au întâmplat, şi au zis cătră el priiatinii şi muiarea: „De easte din neamul jidovilor Mardoheu şi ai început a te smeri înaintea lui, căzind, vei cădea şi nu vei putea să-ţi izbândeşti asupra lui, că Dumnezeul cel viu e cu dânsul”.

14 Încă grăind ei, au venit famenii şi au grăbit pre Aman să meargă la ospăţul carele l-au gătit Estir.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.