×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESTIRII

Capitolul 2

Dintră toate fecioarele ceale adusă la Artaxerx, mai plăcându-i Estir, nepoata lui Mardoheu, jidovului, să face împărăteasă în locul Astinei; şi făcându-să ospăţ mare de nuntă şi dându-să daruri, şi Mardoheu, rămâind la uşea polăţii, vesteaşte pre famenii cei ce cerca să omoară pre împăratul, care faptă a lui Mardoheu să scrie întră istorii.

1 Şi după cuvintele aceastea, au încetat măniia împăratului şi n-au mai pomenit de Astina, aducându-şi aminte ce au grăit şi cum o au judecat pre ea.

2 Şi au zis slugile împăratului:

3 „Să se caute împăratului fetişoare nestricate, frumoase la faţă, şi va pune împăratul mai-mare preste sate în toate ţărâle împărăţiei sale, şi să aleagă fetişoare fecioare, frumoasă la faţă, în cetatea Susan, la casa muierilor, şi să le dea famenului împăratului, păzitoriului muierilor, şi să dea săpun şi cealelalte care sânt de lipsă.

4 Şi muiarea care va plăcea împăratului va fi împărăteasă în locul Astinei”. Şi au plăcut împăratului lucrul şi au făcut aşea.

5 Şi era un om jidov în cetatea Susis, şi numele lui Mardoheu, al lui Iair, al lui Semia, al lui Chiseu, din neamul lui Veniamin,

6 Carele era din robii cei din Ierusalim, pre care i-au fost robit Navohodonosor, împăratul Vavilonului.

7 Şi era la el o pruncă crescută, fata lui Aminadav, fratelui tătâne-său, şi numele ei Estir, şi, după ce au murit părinţii ei, o au învăţat pre ea ca să-i fie lui muiare, şi era fetişoară frumoasă la chip.

8 Şi când s-au auzit porunca împăratului, s-au adunat multe fetişoare la Susa, cetatea cea de supt mâna lui Gai, şi s-au adus Estir la Gai, păzitoriul muierilor.

9 Şi i-au plăcut lui fetişoara, şi au aflat har înaintea lui, şi au grăbit a da ei săpunul şi partea, şi ceale şeapte feate alease ei de la împărăţie; şi o au împodobit aşezat pre ea bine şi pre roabele ei în casa muierilor.

10 Şi n-au spus Estir neamul său, nici moşiia, că Mardoheu poruncisă ei să nu spuie.

11 Şi în toate zilele umbla Mardoheu prin curtea muierilor, ca să vază ce să va întâmpla Estirii.

12 Iară vreamea featei a întra la împăratul era după ce ţânea doaosprăzeace luni, că aşea să plinesc zilele socotinţii, în şeasă luni să ungea cu uleiu de mirsin, şi în şeasă luni cu alte mirodenii şi cu săpunurile muierilor.

13 Şi atunci întra la împăratul, şi de-i zicea să o dea pre ea să meargă cu el de la casa muierilor până la casa împăratului.

14 Sara întra şi dimineaţa să ducea la casa muierilor cea a doao, unde era Gai, famenul împăratului, păzitoriul muierilor, şi mai mult nu întra la împăratul, fără numai când o chema anume.

15 Şi când s-au plinit vreamea Estirei, featei lui Aminadav, fratelui tatălui lui Mardoheu, ca să între la împăratul, n-au lăpădat nimica de ceale ce i-au poruncit ei famenul, păzitoriul muierilor, că Estir aflasă har la toţi cei ce o vedea.

16 Şi au întrat Estir la împăratul Artaxerx în luna a doaosprăzeace, care easte adar, în anul al şeaptelea al împărăţiei lui.

17 Şi au iubit împăratul pre Estir, şi au aflat har mai mult decât toate fecioarele, şi i-au pus ei diadema cea fămeiască.

18 Şi au făcut împăratul ospăţ tuturor priiatinilor săi şi puterilor în şeapte zile, şi au înălţat nunta Estirei, şi au slobozit pre toţi cei de supt împărăţiia lui.

19 Iară Mardoheu slujea în curte.

20 Iară Estir n-au spus moşiia sa, că aşea au poruncit ei Mardoheu, să se teamă de Dumnezeu şi să facă poruncile lui, precum făcea când era la el; şi Estir n-au schimbat petreacerea sa.

21 Şi s-au măniiat cei doi fameni ai împăratului, carii era mai-mari păzitorii trupului, că s-au pus înainte Mardoheu, şi cerca să omoară pre împăratul Artaxerx.

22 Şi au înţeles Mardoheu lucrul acela şi l-au spus Estirii, şi ea au spus împăratului sfatul lor.

23 Iară împăratul au cercat despre acei doi fameni şi i-au spânzurat, şi au poruncit împăratul să puie deosebi în cartea cea de pomenire, carea era biblioteca împărătească, acest lucru bun a lui Mardoheu, întru laudă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.