×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESTIRII

Capitolul 10

Descoperirea visului lui Mardoheu despre întoarcerea norodului spre slobozire.

1 Şi au scris împăratul preste toată împărăţiia pământului şi a mării.

2 Şi tăriia şi bărbăţiia, avuţiia şi mărirea împărăţiei lui, iată, s-au scris în cartea împăraţilor perşilor şi a midilor.

3 Întru pomenire, când Mardoheu era al doilea după împăratul Artaxerx, şi mare era întru împărăţie, şi mărit de jidovi şi iubit, şi povestea petreacerea la tot neamul său.

4 Şi au zis Mardoheu: „De la Dumnezeu s-au făcut aceastea.

5 Că mi-am adus aminte de visul carele l-am văzut despre cuvintele aceastea, că n-au trecut dintr-însele cuvânt.

6 Izvorul cel mic, carele s-au făcut râu, şi era lumină şi soare, şi era apă multă, Estir easte râul, pre care o au luat împăratul şi o au făcut împărăteasă.

7 Iară cei doi bălauri eu sânt şi Aman.

8 Iară neamurile ceale ce s-au adunat sânt cei ce au vrut să piiarză numele jidovilor.

9 Iară neamul mieu, acesta easte Israil, cel ce au strigat cătră Dumnezeu şi s-au mântuit, şi au mântuit Domnul pre norodul Său, şi ne-au izbăvit Domnul pre noi din toate realele aceastea.

10 Şi au făcut Dumnezeu seamne şi minuni mari, care nu s-au făcut în neamuri.

11 Pentru aceaea, au făcut doao sorţi, una pentru norodul lui Dumnezeu, alta pentru toate neamurile.

12 Şi au venit amândoao sorţile aceastea în ceas şi în vreame şi în zi de judecată înaintea lui Dumnezeu întru toate neamurile.

13 Şi Şi-au adus aminte Dumnezeu de norodul Său, şi au îndreptat moştenirea Sa.

14 Şi vor fi lor zilele aceastea în luna lui adar, în patrusprăzeace şi cincisprăzeace zile a lunei aceştiia, cu adunare şi cu bucurie şi cu veselie înaintea lui Dumnezeu, în neamuri, în veac, întru norodul Său, Israil.

15 În anul al patrulea, împărăţind Ptolomeiu şi Cleopatra, au adus Dositeiu, carele au zis că easte preot şi levit, şi Ptolomeiu, feciorul lui, cartea cea înainte pusă acelor ce să zic Frure, care au zis că easte, şi o au tâlmăcit Lisimah Ptolomeiu, cel din Ierusalim.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.