×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESTIRII

Capitolul 1

Visul lui Mardoheu; ospăţul împăratului, neascultarea şi lăpădarea împărăteasii.

Artaxerx, spre arătarea puterii şi a măririi sale, în o sută şi optzeci de zile făcând ospăţ strălucit boiarilor săi, şi celor din cetate în şeapte zile, şi plinindu-să aceaste zile ale nunţii, au chemat pre Astina, împărăteasa, înlăuntru, şi nevrând a mearge, o leapădă; şi din sfatul înţălepţilor poruncă împărătească să vesteaşte ca muierile să dea cinste bărbaţilor.

1 Şi au fost după cuvintele aceastea, în zilele lui Artaxerx. Artaxerx acesta, de la India, o sută doaozeci şi şeapte de ţări au biruit.

2 Şi întru aceale zile, când au şezut în scaun împăratul Artaxerx, în cetatea Susis,

3 În anul al treilea al împărăţiei sale, făcut-au ospăţ priiatinilor săi şi celoralalte neamuri şi celor măriţi a persilor şi a midilor, boiarilor, domnilor.

4 Şi după aceasta, au arătat lor avuţiia împărăţiei sale şi mărirea desfătării bogăţiei sale, într-o sută şi optzeci de zile.

5 Iară când s-au plinit zilele nuntei, au făcut împăratul ospăţ neamurilor, celor ce s-au aflat în cetate, în şeasă zile, în curtea casii împăratului,

6 Împodobită cu vison şi cua verzi, întinsă pre funi de visine şi mohorâte, pre belciuge de aur şi de argint, pre stâlpi de parinb şi de piiatră,

7 Paturi de aur şi de argint, pre pardosală de piiatră de smaragd şi de pinin şi de piiatră de parin, şi aşternuturi strălucite, cu împistrituri înflorite, împregiur, trandafiri răvărsaţi;

8 Păhară de aur şi de argint şi de antrax, păhar pus înainte de treizeci de mii de talanţi, vin mult şi dulce, care bea însuşi împăratul, iară beutura aceasta nu după leagea cea obicinuită să făcea, ci aşea au vrut împăratul şi au poruncit deregătorilor casii ca să facă voia lui şi a oamenilor.

9 Şi Astina, împărăteasa, au făcut ospăţ muierilor în curţile împărăteşti, unde era împăratul Artaxerx.

10 Iară în zioa a şeaptea, veasel fiind împăratul, au zis lui Aman şi lui Vazan şi lui Tara şi lui Varazi şi lui Zatolta şi lui Avataza şi lui Tarava celor şeapte fameni slujitori ai împărarului Artaxerx,

11 Să aducă pre împărăteasa la dânsul, să o facă pre ea împărăteasă şi să-i puie ei diademă, şi să o areate pre ea boiarilor şi neamurilor, frumseaţele ei, că era frumoasă.

12 Şi n-au ascultat de el împărăteasa ca să vie cu famenii, şi s-au măhnit împăratul şi s-au măniiat.

13 Şi au zis priiatinilor săi: „Că aceastea au grăit Astina, faceţi, dară, pentru aceasta leage şi judecată!”

14 Şi au venit la el Archezes şi Sarsates şi Malesear, căpeteniile persilor şi a midilor, cei de aproape ai împăratului, care întâiu şedea lângă împăratul,

15 Şi au spus lui, după legi, cum să cade a face Astinei, împărăteasii, pentru că nu au făcut ceale ce au poruncit împăratul prin fameni.

16 Şi au zis Muheu cătră împăratul şi cătră căpetenii: „Nu numai împăratului au făcut strâmbătate Astina, împărăteasa, ci şi tuturor boiarilor şi povăţuitorilor împăratului,

17 Că au spus lor cuvintele împărăteasii şi cum au grăit împrotiva împăratului, deci, dacă au grăit împrotiva împăratului Artaxerx,

18 Aşea, astăzi, doamnele cealealalte ale boiarilor persilor şi ale midilor, auzind ceale ce au grăit ea împăratului, vor cuteza aseamenea a necinsti pre bărbaţii săi.

19 Deci, de să pare împăratului de porunca împărătească şi să scrie după legile midilor şi a persilor, şi într-alt chip să nu trăbuiască nici să mai între împărăteasa la dânsul, şi împărăţiia ei să o dea împăratul la muiare mai bună decât dânsa.

20 Şi să se auză leagea cea de la împăratul, care va face întru împărăţiia sa, şi aşea toate muierile vor da cinste bărbaţilor săi, de la sărac până la bogat”.

21 Şi au plăcut cuvântul împăratului şi boiarilor, şi au făcut împăratul după cum au grăit Muheu.

22 Şi au trimis în toată împărăţiia, prin fieştecare ţară, după graiul lor, ca să le fie lor frică în casăle lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.