×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 8

Esdra ceteaşte şi pre înţeles tâlcuiaşte norodului cuvintele legii, făcând preoţii tăceare, şi pre norodul cel întristat îl mângăie şi, făcând colibi, prăznuiesc şeapte zile praznicul corturilor, cetind Esdra în toate zilele din Cartea Legii.

1 Şi au şezut preoţii şi leviţii şi portarii şi cântăreţii şi cei de la norod şi natinimii şi tot Israilul în cetăţile sale.

2 Şi s-au ivit luna a şeaptea, când era fiii lui Israil în cetăţile sale.

3 Şi s-au adunat tot norodul, ca un om, la uliţa cea dinaintea Porţii Apei, şi am zis lui Esdra, cărturariului, să aducă Cartea Legii lui Moisi, care o au poruncit Domnul lui Israil.

4 Şi au adus Esdra, preotul, Leagea înaintea adunării şi a bărbaţilor şi a muierilor şi a tuturor care pricepea a auzi, în zioa dintâiu a lunii a şeaptea.

5 Şi au cetit într-însa înaintea uliţii cea dinaintea Porţii Apelor, din ceasul carele au luminat soarele până la amiiazăzi, înaintea bărbaţilor şi a muierilor şi a celor ce înţelegea, şi urechile a tot norodului lua aminte la Cartea Legii.

6 Şi au stătut Esdra, cărturariul, pre o vatră de lemn, carea o făcusă pentru cuvântare, şi au stătut alăturea cu el Matatia şi Samaia şi Anania şi Uria şi Helchia şi Maasia, de-a dreapta lui, şi de-a stânga, Fadaia şi Misail şi Melhia şi Asom şi Asavadma şi Zaharia şi Mesolam.

7 Şi au deşchis Esdra Cartea înaintea a tot norodului, că el era mai sus decât tot norodul, şi au fost după ce o au deşchis, au tăcut tot norodul.

8 Şi au binecuvântat Esdra pre Domnul Dumnezeul cel mare, şi au răspuns tot norodul şi au zis: «Amin!», râdicând mâinile sale, şi, plecându-să, s-au închinat Domnului cu faţa la pământ.

9 Şi Iisus şi Vaneas şi Saravia şi Acuv şi Savateos şi Camptas şi Azaria şi Iozavad şi Anfanies şi aşea leviţii învăţa pre norod Leagea, şi norodul era în starea sa.

10 Şi au cetit în Cartea Legii lui Dumnezeu, şi învăţa Esdra şi le arăta ştiinţa Domnului, şi înţelegea norodul ceale ce să cetea.

11 Şi au zis Neemeas, carele era Atesasta,a şi Esdra, preotul şi cărturariul, şi leviţii şi cei ce îndrepta norodul, şi au zis cătră tot norodul: «Zi sfântă Domnului Dumnezeului nostru, nu jeliţi, nici plângeţi!», că plângea tot norodul deacă au auzit cuvintele Legii.

12 Şi le-au zis lor: «Meargeţi şi mâncaţi grăsimi şi beaţi dulceţuri, şi trimiteţi părţi celor ce nu au, că zioa aceasta sfântă easte Domnului Dumnezeului nostru, şi să nu vă măhniţi, că bucuriia Domnului easte tăriia voastră!»

13 Şi leviţii potolea pre tot norodul, zicând: «Tăceţi, că zi sfântă easte aceasta, şi nu vă măhniţi!»

14 Şi s-au dus tot norodul să mănânce şi să bea, şi să trimită părţi celor ce n-au, şi să facă veselie mare, pentru că au înţeles cuvintele care au arătat lor.

15 Iară a doao zi, s-au adunat mai-marii familiilor cu tot norodul, preoţii şi leviţii, la Esdra, cărturariul, să înţăleagă toate cuvintele Legii.

16 Şi au aflat scris în Leagea, care o au poruncit Domnul lui Moisi, ca să lăcuiască fiii lui Israil în colibi, în sărbătoarea cea din luna a şeaptea.

17 Şi să trâmbiţeaze cu trâmbiţă în toate cetăţile lor şi în Ierusalim, şi au zis Esdra: «Ieşiţi la munte şi aduceţi frunză de maslin şi frunză de leamne de chiparis şi frunză de mirsină şi frunză de finic şi frunză de lemn tufos, să facem colibi, după cum easte scris».

18 Şi au ieşit tot norodul, şi au adus şi şi-au făcut colibi fieştecarele preste podul casii sale, şi în curţile sale, şi în curţile Casii lui Dumnezeu, şi în uliţile cetăţii, şi până la poarta lui Efraim.

19 Şi au făcut toată adunarea, carii s-au întors din robie, colibi, şi au şezut în colibi, că n-au fost făcut, din zilele lui Iisus, fiiul lui Navi, aşea fiii lui Israil până în zioa aceaea, şi s-au făcut veselie mare foarte.

20 Şi au cetit în Cartea Legii lui Dumnezeu în toate zilele, din zioa cea dintâiu, până în zioa cea mai de pre urmă, şi au făcut sărbătoare şeapte zile, şi în zioa a opta ieşiră după judecatăb.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.