×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 7

Neemiia rânduiaşte pază în Ierusalim şi, chemând norodul, să numără cei ce să suisă în Ierusalim, împreună cu dobitoacele lor, şi să dau daruri spre lucrul zidirii.

1 Şi au fost după ce s-au zidit zidul şi am pus porţile, şi s-au numărat portarii şi cântăreţii şi leviţii.

2 Şi am poruncit lui Anania, fratelui mieu, şi lui Anania, mai-marelui casii ceii din Ierusalim, că era om adevărat şi temătoriu de Dumnezeu, decât mulţi.

3 Şi am zis lor: «Să nu să deşchiză porţile Ierusalimului numai o dată cu soarelea, şi încă priveghind voi, să închiză porţile şi să le zăvorască şi să rânduiască străji din cei ce lăcuiesc în Ierusalim, fieştecarele să străjuiască şi fieştecarele înaintea casii sale!»

4 Şi cetatea era largă şi mare, şi norod puţin într-însa, şi nu era casă zidită.

5 Şi au dat Dumnezeu în inima mea, şi am adunat pre cei cinstiţi şi pre căpetenii şi pre norod la adunări, şi am aflat cartea adunării, care s-au suit întâiu, şi am aflat scris într-însa.

6 Şi aceştia sânt fiii ţării, carii s-au suit din robiia înstrăinării, pre carii i-au mutat Navohodonosor, împăratul Vavilonului, şi s-au întors în Ierusalim şi în Iudea, fieştecarele în cetatea sa.

7 Cei ce au venit cu Zorovavel şi cu Iisus şi cu Neemia, Azaria şi Reelma, Naemani, Mardoheu, Vaasan, Masfarat, Esdra, Voguia, Inaum, Vaana, Masfar, bărbaţii norodului lui Israil.

8 Fiii lui Foros, doao mii o sută şeaptezeci şi doi.

9 Fiii lui Safatia, trei sute şeaptezeci şi doi.

10 Fiii lui Ira, şeasă sute cincizeci şi doi.

11 Fiii lui Faat Moav, din fiii lui Iisus şi a lui Ioav, doao mii şease sute şi optsprăzeace.

12 Fiii lui Elam, o mie doao sute cincizeci şi patru.

13 Fiii lui Zatuia, opt sute patruzeci şi cinci.

14 Fiii lui Zachu, şeapte sute şi şeasezeci.

15 Fiii lui Vanui, şease sute patruzeci şi opt.

16 Fiii lui Vivi, şease sute doaozeci şi opt.

17 Fiii lui Asgad, doao mii trei sute doaozeci şi doi.

18 Fiii lui Adonicam, şeasă sute şeasăzeci şi şeapte.

19 Fiii lui Vagoi, doao mii şeasăzeci şi şeapte.

20 Fiii lui Idin, şeasă sute cincizeci şi cinci.

21 Fiii lui Atir, din Iezechia, cincizeci şi opt.

22 Fiii lui Isam, trei sute doaozeci şi opt.

23 Fiii lui Vesei, trei sute doaozeci şi patru.

24 Fiii lui Arif, o sută şi doisprăzeace. Fiii lui Asen, doao sute doaozeci şi trei.

25 Fiii lui Gavaon, noaozeci şi cinci.

26 Fiii lui Vetalem, o sută doaozeci şi trei. Fiii lui Atofa, cincizeci şi şeasă.

27 Fiii lui Anatot, o sută doaozeci şi opt.

28 Bărbaţii lui Vitasmot, patruzeci şi doi.

29 Bărbaţii lui Cariatiarim, Cafira şi Virot, şeapte sute patruzeci şi trei.

30 Bărbaţii lui Arama şi a lui Gavaa, şeasă sute doaozeci şi unu.

31 Bărbaţii lui Mahemas, o sută doaozeci şi doi.

32 Bărbaţii lui Vetil şi a lui Ai, o sută doaozeci şi trei.

33 Bărbaţii lui Navia, o sută cincizeci şi doi.

34 Bărbaţii lui Ilamaar, o mie doao sute cincizeci şi doi.

35 Fiii lui Iram, trei sute doaozeci.

36 Fiii lui Ieriho, trei sute patruzeci şi cinci.

37 Fiii lui Lodadi şi a lui Ono, şeapte sute doaozeci şi unu.

38 Fiii lui Sanana, trei mii noao sute treizeci.

39 Preoţii, fiii lui Iodae, din casa lui Iisus, noao sute şeaptezeci şi trei.

40 Fiii lui Emir, o mie cincizeci şi doi.

41 Fiii lui Faseur, o mie doao sute patruzeci şi şeapte.

42 Fiii lui Iram, o mie şeaptesprăzeace.

43 Leviţii, fiii lui Iisus, a lui Cadmiil, din fiii lui Uduia, şeaptezeci şi patru.

44 Cântăreţii, fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.

45 Portarii, fiii lui Salum, fiii lui Atir, fiii lui Telmon, fiii lui Acuv, fiii lui Atita, fiii lui Savi, o sută treizeci şi opt.

46 Natinimii, fiii lui Sia, fiii lui Asfa, fiii Tavaot.

47 Fiii lui Chira, fiii lui Asuia, fiii lui Fadon.

48 Fiii lui Lavana, fiii lui Asava, fiii lui Selmei.

49 Fiii lui Anan, fiii lui Gadil, fiii lui Gair.

50 Fiii lui Raaia, fiii lui Rason, fiii lui Necoda.

51 Fiii lui Ghizam, fiii lui Ozi, fiii lui Fesi.

52 Fiii lui Visi, fiii lui Meinon, fiii lui Nefosasi.

53 Fiii lui Vacvuc, fiii lui Ahifa, fiii lui Arur.

54 Fiii lui Vasalot, fiii lui Mida, fiii lui Adasan.

55 Fiii lui Varcue, fiii lui Sisarat, fiii lui Tima.

56 Fiii lui Nisia, fiii lui Atifa.

57 Fiii slugilor lui Salomon, fiii lui Suti, fiii lui Safaram, fiii lui Ferida.

58 Fiii lui Ieil, fiii lui Dorcon, fiii lui Gadail.

59 Fiii lui Safatia, fiii lui Etil, fiii lui Facarat, fiii lui Savaia, fiii lui Imi.

60 Toţi natinimii şi fiii slugilor lui Salomon, trei sute noaozeci şi doi.

61 Şi aceştia s-au suit de la Telmelet, Telasar, Heruv, Iron, Iemir, şi n-au putut să spuie casăle familiilor sale şi sămânţa sa, oare din Israil sânt.

62 Fiii lui Dalia, fiii lui Tovia, fiii lui Necoda, şeasă sute patruzeci şi doi.

63 Şi din preoţi, fiii lui Evia, fiii lui Acos, fiii lui Verzeli, că au luat din featele lui Verzeli Galaaditeanului muieri şi s-au chemat pre numele lor.

64 Aceştia au căutat scrisoarea sa a călătoriei, dimpreună, şi nu s-au aflat şi s-au scos de la preoţie.

65 Şi au zis Atersasta lor să nu mânce din sfintele sfintelor, până când să va scula preot luminat.

66 Şi au fost toată adunarea ca la patruzeci şi doao de mii trei sute şeasăzeci.

67 Afară de slugile lor şi de slujnicile lor, aceastea, şeapte mii trei sute treizeci şi şeapte, şi cântăreţi şi cântăreaţe, doao sute patruzeci şi cinci.

68 Cai, şeapte sute treizeci, muşcoi, doao sute patruzeci şi cinci.

69 Cămile, patru sute treizeci şi cinci, asini, şeasă mii şeapte sute doaozeci.

70 Şi despre partea căpeteniilor familiilor au dat la lucru lui Artasasta, la vistierie, auri, o mie, blide, cincizeci, şi veşminte preoţilor, treizeci.

71 Şi de la căpeteniile familiilor, au dat la vistieriile lucrului bani de aur, doaozeci de mii, şi de argint, iarăşi doao mii trei sute.

72 Şi au dat celalalt norod drahme de aur, doaozeci de mii, şi de argint mnas, doao mii doao sute, şi haine preoţilor, şeasăzeci şi şeapte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.