×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 6

Sanavalat, cu soţiile sale, cu vicleşug chiiamă la pace pre Neemiia prin scrisoare, lăudându-să cu pâră că ar râvni împărăţiia, şi aşa silindu-să a opri zidirea, nu înfricoşază, nici schimbă voia lui Neemiia; şi săvârşindu-să zidul, s-au spăimântat toate neamurile primpregiur.

1 Şi au fost după ce au auzit Sanavalat şi Tovia şi Ghisam Aravul şi ceialalţi vrăjmaşi ai noştri că am zidit zidul şi nice o spărtură n-au rămas într-însul, şi cum că eu până în vreamea aceaea n-am pus porţile.

2 Şi au trimis Sanavalat şi Ghisam la mine, zicând: «Vino şi să ne adunăm într-un loc, în sate, în câmpul lui Ono». Şi ei socotea să facă asupra mea vicleşug.

3 Şi am trimis la dânşii soli, zicând: «Lucru mare fac eu şi nu mă pociu pogorî, ca să nu înceteaze lucrul, iară după ce-l voiu sfârşi, mă voiu pogorî la voi».

4 Şi au trimis la mine cu cuvântul acesta de patru ori, şi le-am trimis lor cu aceastea.

5 Şi au trimis la mine Sanavalat cu cuvântul acesta a cincea oară pre sluga sa şi cartea deşchisă în mâna lui, şi era într-însa scris:

6 «Întru neamuri s-au auzit şi Ghisam au zis că tu şi jidovii vă socotiţi să vicleniţi, pentru aceaea zideşti tu zidul şi tu vei să fii lor împărat.

7 Încă şi proroci ţ-ai pus ţie, că vei să şezi în Ierusalim împărat preste Iuda şi acum să vor spune împăratului cuvintele aceastea, deci acum vino să ne sfătuim împreună».

8 Şi am trimis la el, zicând: «Nu s-au făcut cuvintele aceastea, care tu zici, ci din inima ta tu le minţi».

9 Că toţi ne sparie pre noi zicând că: «Vor înceta mâinile lor de la lucrul acesta şi nu să va face». Şi acum am întărit mâinile meale.

10 Şi eu am întrat în casa lui Semei, feciorul lui Dalaia, al feciorului lui Metaveil, şi el era ţinut,a şi au zis: «Să ne adunăm în Casa lui Dumnezeu, în mijlocul ei, şi să închidem uşile ei, că vor veni să te ucidă pre tine, noaptea vor veni să te ucidă pre tine».

11 Şi am zis: «Cine easte om ca mine şi va fugi? Sau cine e ca mine, şi va întra în Casă şi va trăi?»

12 Şi am cunoscut că Dumnezeu nu l-au trimis pre el, că prorocea cuvânt asupra mea.

13 Şi Tovia şi Sanavalat au năimit asupra mea gloată, ca să mă spariiu şi să fac aşea, şi să păcătuiesc şi să-mi fac la ei nume rău, ca să mă ocărască pre mine.

14 Adu-Ţi aminte, Dumnezeul mieu, de Tovia şi de Sanavalat, că faptele lor sânt aceastea, şi de Noadia, prorocul, şi de ceialalţi proroci, carii mă spăriia.

15 Şi s-au sfârşit zidul în doaozeci şi cinci a lunii lui Elul, în cincizeci şi doao de zile.

16 Şi au fost deacă au auzit toţi vrăjmaşii noştri, şi s-au spăimântat toate neamurile de primprejurul nostru şi au căzut frică mare foarte întru ochii lor, şi au cunoscut că de la Dumnezeul nostru s-au făcut, ca să se săvârşească lucrul acesta.

17 Şi în zilele acealea, de la mulţi cinstiţi a Iudei cărţi mergea la Tovia, şi de la Tovia vinea la dânşii.

18 Că mulţi din Iuda era juraţi lui, că era ginere lui Sehenia, feciorului lui Irae, şi Ioanan, feciorul lui, au luat pre fata lui Mesulam, al fiiului lui Varahia, muiare.

19 Şi cuvintele lui le grăia cătră mine, şi cuvintele meale le spunea lui, şi cărţi au trimis Tovia să mă sparie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.