×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 4

Împrotivindu-să Sanavalat şi Tovie cu cealelalte neamuri, jidovii cu o mână zidesc, cu ceaealaltă ţin sabiia, şi, rugându-să Neemia lui Dumnezeu împrotiva ocărâtorilor şi leşuitorilor, lucru să săvârşeaşte

1 Şi au fost deacă au auzit Sanavalat că noi zidim zidul, i-au părut rău şi s-au măniiat foarte şi au batjocorit pre jidovi.

2 Şi au zis înaintea fraţilor săi: «Aceasta easte putearea somorenilor, că jidovii aceştia zidesc cetatea sa? Oare jertvesc? Oare putea-vor? Şi astăzi vindeca-vor pietrile din cenuşea pământului celui ce au fost ars?»

3 Şi Tovia Amoniteanul alăturea cu el au venit şi au zis cătră dânşii: «Au jertvesc? Sau vor mânca în locul lor? Au nu să va sui o vulpe şi va surpa zidul pietrilor lor?»

4 Auzi, Dumnezeul nostru, că ne-am făcut batjocură şi întoarce ocara lor în capul lor, şi dă pre ei batjocură în pământul robiei.

5 Şi să nu acoperi fărădeleagea lor şi păcatul lor de la faţa Ta să nu să şteargă, că au batjocorit pre ziduitori.

6 Şi am zidit zidul şi s-au închiiat tot zidul până la jumătatea lui şi s-au făcut inima norodului ca să zidească.

7 Şi au fost deacă au auzit Sanavalat şi Tovia şi Aravia şi amoniteanii şi azuteanii că s-au înălţat zidurile Ierusalimului, că au început a să astupa ceale sparte, şi le-au părut rău lor foarte.

8 Şi s-au adunat toţi ei împreună să vie şi să tăbărască în Ierusalim şi să-l facă nevăzut.

9 Şi ne-am rugat cătră Dumnezeul nostru şi am pus străji împrotiva lor, zioa şi noaptea, de cătră faţa lor.

10 Şi au zis Iuda: «Zdrobească-să tăriia vrăşmaşilor, şi pământ e mult şi noi nu putem zidi în zid».

11 Şi au zis cei ce ne năcăjea pre noi: «Nu vor şti şi nu vor vedea până când vom veni în mijlocul lor şi vom ucide pre ei şi vor face a înceta lucrul».

12 Şi au fost deacă veniră jidovii cei ce lăcuia aproape de ei, şi ne-au zis noao să suie din toate locurile asupra noastră.

13 Şi am pus la ceale mai din jos ale locului, dinapoia zidului, întru sprijineală, şi am pus norodul după neamuri cu sabiile sale şi cu lăncile sale şi cu arcele sale.

14 Şi am văzut, şi m-am sculat şi am zis cătră cei cinstiţi şi cătră mai-marii oştii şi cătră celalalt norod: «Nu vă teameţi de faţa lor, aduceţi-vă aminte de Dumnezeul nostru Cel mare şi înfricoşeat, şi vă oştiţi pentru fraţii voştri şi pentru fiii voştri şi pentru featele voastre şi pentru muierile voastre şi pentru casele voastre!»

15 Şi au fost dacă au auzit vrăjmaşii noştri că am înţeles noi şi au răsipit Dumnezeu sfatul lor, şi ne-am întors toţi la zid, fieştecarele la lucrul său.

16 Şi au fost din zioa aceaea, jumătate din cei rânduiţi făcea lucrul, şi jumătate dintr-înşii sta gata de bătaie, cu fuşti şi cu pavăză şi cu arce şi cu platoşe, şi dinapoi era căpeteniile a toată casa Iudei.

17 Şi cei ce căra era întrarmaţi, cu o mână făcea lucrul său, şi cu alta ţinea arma.

18 Şi zidarii, fieştecarele era încins cu sabiia sa, spre coapsa sa, când zidea, şi cel ce trâmbiţa cu bucinul lângă el.

19 Şi am zis cătră cei cinstiţi şi cătră boiari, şi cătră celalalt norod: «Lucrul e larg şi mult, şi noi ne împrăştiem pre zid, fieştecarele departe de la fratele său.

20 Ori în ce loc veţi auzi glasul bucinului, acolo să vă adunaţi la noi, şi Dumnezeul nostru Să va război pentru noi».

21 Iară noi să facem lucrul, şi jumătate dintr-înşii să ţie lănci lor, din vărsatul zorilor, până la ieşirea stealelor.

22 Şi în vreamea aceaea, am zis norodului: «Fieştecarele cu sluga sa mâneţi preste noapte în Ierusalim, şi să vă fie voao noaptea straje şi zioa la lucru».

23 Şi eram eu şi fraţii miei, şi slugile şi oamenii carii străjuia după mine, nici unul dintră noi nu să dezbrăca de hainele sale şi arma lui la apăa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.