×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 3

Neemiia cu alţii mulţi, carii aici să numără, zidesc zidurile Ierusalimului, turnurile şi porţile.

1 Şi s-au sculat Eliasuv, preotul cel mare, şi fraţii lui, preoţii, şi zidiră Poarta Oilor şi o sfinţiră, şi pusără porţile ei, şi până la turnul o sută o au sfinţit, până la Turnul lui Anameil.

2 Şi după mâinile lui au zidit oameniia, fiii Ierihonului, şi după mâinile lui, fiii lui Zachur, al fiiului lui Amari.

3 Iară Poarta Peştilor o au zidit fiii lui Asana, aceştia o au acoperit pre ea, şi au aşezat porţile ei şi zarurile ei şi zăvoarăle ei.

4 Şi după mâinile lor au zidit Ramot, fiiul lui Uria, al fiiului lui Acos, şi după mâinile acestora au zidit Mosolam, fiiul lui Varahie, al fiiului lui Mazevil, şi după mâinile acestora au zidit Sadoc, fiiul lui Vaana.

5 Şi după mâinile acestora au zidit teocoimii, iară mai-marii lor nu şi-au supus cerbicea lor la lucrul Domnului său.

6 Şi poarta cea veachie o au zidit Ioida, fiiul lui Fasec, şi Mesulam, fiiul lui Vasodia, ei o au acoperit, şi au pus porţile ei şi încuietorile şi zăvoarăle ei.

7 Şi după mâinile lor au zidit Maltia Gavaoniteanul şi Evaron Mironotiteanul, oamenii Gavaonului şi a Masfei, până la scaonul boiarilor de ceaea parte de râu.

8 Şi după mâinile lui au zidit Ezeil, fiiul lui Arahie Zlătariul, şi după mâinile lui au zidit Anania, fiiul lui Rochim, şi au lăsat Ierusalimul până la zidul cel lat.

9 Şi după mâinile lor au zidit Rafaia, fiiul lui Sur, carele era mai-mare preste jumătate de primprejurul Ierusalimului.

10 Şi după mâinile lor au zidit Iedaia, fiiul lui Eromaf, şi înaintea casii sale şi după mâna lui au zidit Atut, fiiul lui Asavania.

11 Şi al doilea au zidit Melhia, fiiul lui Iram, şi Asuv, fiiul lui Faat Moav, şi până la Turnul Tanarimilor.

12 Şi după mâna lui au zidit Salum, fiiul lui Alois, carele era mai-mare preste jumătatea dimprejurul Ierusalimului, el şi featele lui.

13 Poarta Vălii o au zidit Anun şi cei ce lăcuia în Zano, ei o au zidit şi au pus porţile ei şi lăcatele ei şi zăvoarăle ei, o mie de coţi în zid, până la Poarta Gunoiului.

14 Şi Poarta Gunoiului o au zidit Melhia, fiiul lui Rihav, carele era mai-mare preste împrejurul Vavilonului, el şi fiii lui, şi o au acoperit pre ea, şi au pus porţile ei şi încuietorile ei şi zăvoarăle ei.

15 Iară Poarta Izvorului o au zidit Solomon, fiiul lui Holeze, carele era mai-mare preste o poartă a Masfei, acesta o au zidit şi o au acoperit, şi au pus porţile ei şi zăvoarăle ei, şi zidul Scăldătoarei Pieilor, tunderii împăratului, până la treaptele ceale ce să pogorea de la Cetatea lui David.

16 După el au zidit Neemia, fiiul lui Azavuh, carele era mai-mare preste jumătate dimprejurul lui Vitsur până la grădina mormântului lui David, şi până la scăldătoarea ce s-au făcut, şi până la Vitagarim.

17 După el au zidit leviţii, Raum, fiiul lui Vanea, lângă el au zidit Asavia, carele era mai-mare preste jumătate împrejurul lui Cheila, cu împrejurul lui.

18 Şi după el au zidit fraţii lor, Venei, fiiul lui Inadad, carele era mai-mare preste jumătate împrejurul Cheila.

19 Şi au zidit lângă el Azur, fiiul lui Iisus, carele era mai-mare preste Masfe, măsura a doao a suirei turnului, ce să împreună cu unghiul.

20 După el au zidit Varuh, fiiul lui Zavu, măsura a doao de la unghiu până la uşea lui Viteliasuv, preotului celui mare.

21 După el au zidit Meramot, fiiul lui Uria, al fiiului lui Acos, măsura a doao de la uşea lui Viteliasuv, până la sfârşitul lui Viteliasuv.

22 Şi după el au zidit preoţii, bărbaţii lui Echehar.

23 Şi după el au zidit Veniamin şi Asuv, în preajma casii lor, şi după el au zidit Azaria, fiiul lui Maasie, al fiiului lui Anania, aproape de casa sa.

24 După el au zidit Vaani, fiiul lui Adad, măsura a doao de la Vitazaria, până la unghiu şi până la duplecare.

25 Falah, feciorul lui Uze, din preajma unghiului, şi turnul carele iasă din casa împăratului, mai sus decât îngrădirea păzii, şi după acesta Fadaia, feciorul lui Foros.

26 Şi natinimii lăcuia în Ofal, până în preajma grădinii Porţii Apei, spre răsărit, şi până la turnul cel înalt.

27 Şi după el au zidit tecoimii, a doao măsură din preajma turnului celui mare şi înalt, şi până la zidul lui Ofla.

28 Din sus de Poarta Cailor au zidit preoţii, fieştecarele în preajma casii sale.

29 Şi după ei au zidit Saduc, fiiul lui Emir, în preajma casii sale, şi după el au zidit Samaia, fiiul lui Sehenia, păzitoriul Porţii Răsăritului.

30 După acesta, au zidit Anania, fiiul lui Selemia, şi Anom, fiiul lui Selef, cel al şeaselea, măsura a doao, după el au zidit Mesulam, fiiul lui Varahia, în preajma vistieriei sale.

31 După acesta au zidit Melhia, fiiul lui Sarefi, până la casa natinimilor şi a vânzătorilor de unealte, în preajma porţii lui Mafecud, şi până la suişul înduplecării.

32 Şi întră Poarta Oilor au zidit căldărarii şi neguţătorii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.