×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 2

Neemiia, dobândind scrisoare de la împăratul, vine în Ierusalim şi spre înnoirea zidurilor îndeamnă şi să sileaşte, în deşert îndărădnicindu-să împrotivnicii.

1 Şi au fost în luna lui Nisan, în anul al doaozecilea a lui Artasasta, împăratului, şi era vinul înaintea mea, şi am luat vinul şi l-am dat împăratului, şi nu era altul înaintea lui.

2 Şi mi-au zis mie împăratul: «Pentru ce e faţa ta reaa şi nu eşti mai cu fire? Şi nu easte aceasta, fără numai răutatea inimii». Şi m-am temut mult foarte.

3 Şi am zis împăratului: «Împăratul în veac să trăiască, cum să nu fie tristă faţa mea, că cetatea, casa mormânturilor părinţilor miei, s-au pustiit, şi porţile ei s-au ars cu foc?»

4 Şi au zis mie împăratul: «Pentru cine tu aceasta cerci?» Şi m-am rugat cătră Domnul Dumnezeul ceriului.

5 Şi am zis împăratului: «De easte bine înaintea împăratului, şi de place sluga ta înaintea ta, ca să-l trimiţi în Iudea, la cetatea mormânturilor părinţilor miei, şi o voiu zidi pre ea».

6 Şi mi-au zis mie împăratul şi ţiitoarea carea şedea lângă el: «Până când va fi călătoriia ta şi când te vei întoarce?» Şi au plăcut înaintea împăratului şi m-au trimis, şi i-am pus lui soroc.

7 Şi am zis împăratului: «De să pare împăratului bine, să-mi dea cărţi la domnii cei dincolo de râu, ca să mă treacă, până voiu sosi la Iuda.

8 Şi cartea la Asaf, păzitoriul grădinii, care easte a împăratului, să-mi dea leamne, să acoperiu porţile turnului casii, şi la zidul cetăţii, şi la casa în carea voiu întra». Şi mi-au dat mie împăratul, că mâna lui Dumnezeu cea bună era cu mine.

9 Şi am venit la domnii cei dincolo de râu şi le-am dat lor cărţile împăratului, şi au trimis cu mine împăratul căpitanii de puteare şicălăreţi.

10 Şi au auzit Sanavala, a lui Aroni, şi Tovia, sluga lui Amoni, şi le-au părut rău şi s-au întristat, căci au venit om să cearce binele fiilor lui Israil.

11 Şi am venit în Ierusalim şi am fost acolo trei zile.

12 Şi m-am sculat noaptea eu, şi puţini oameni cu mine, şi n-am spus nici om ce au dat Dumnezeu în inima mea să facă cu Israil, şi alt dobitoc n-au fost cu mine, fără numai dobitocul pre carele eu am încălecat.

13 Şi am ieşit pre Poarta Vălii cătră gura Izvorului Smochinilor şi la Poarta Gunoiului, şi socoteam zidul Ierusalimului cel stricat şi porţile lui ceale arsă cu foc.

14 Şi am trecut la Poarta Fântânii şi la scăldătoarea împăratului, şi nu era loc dobitocului mieu pre unde să mă treacă.

15 Şi m-am suit pre zidul părăului noaptea şi am socotit zidul, şi iară am venit la Poarta Vălii, şi m-am întors.

16 Iară păzitorii n-au ştiut unde am mers şi ce fac, şi jidovilor şi preoţilor şi celor cinstiţi şi căpeteniilor şi celoralalţi, carii făcea lucrurile până atunci, n-am spus.

17 Şi am zis cătră ei: «Voi vedeţi răul acesta, întru care sântem, cum s-au pustiit Ierusalimul şi porţile lui s-au dat focului, veniţi şi să zidim zidul Ierusalimului şi să nu mai fim ocară!»

18 Şi le-am spus lor mâna lui Dumnezeu cea bună, care easte cu mine, şi cuvintele împăratului, care mi-au grăit mie, şi am zis să ne sculăm şi să zidim, şi s-au întărit mânile lor spre bine.

19 Şi au auzit Sanavalat, al lui Aroni, şi Tovia, sluga lui Amoni, şi Ghisam, a lui Aravi, şi ne-au batjocorit, şi au venit la noi şi au zis: «Ce easte lucrul acesta, care-l faceţi? Au asupra împăratului veţi voi să vă sculaţi?»

20 Şi le-am răspuns lor cuvânt, şi le-am zis: «Dumnezeul ceriului, Acela ne va ajuta noao, şi noi, slugile Lui curaţi, şi vom zidi, şi voao nu easte parte şi dreptate şi pomenire în Ierusalim».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.