×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 12

Numele şi slujbele preoţilor, şi a leviţilor carii s-au suit cu Zorovavel în Ierusalim, şi păzitorii vistieriilor; chemându-să de pretutindinea leviţii, cu mare prăznuire să prăznuiaşte sfinţirea cetăţii.

1 Şi aceştia sânt preoţii şi leviţii, carii s-au suit cu Zorovavel, fiiul lui Salatiil, şi cu Iisus: Saraia, Ieremiia, Esdra,

2 Amaria, Maluh, Atus,

3 Sehenia, Reum, Marimot,

4 Ado, Ghiniton, Avia,

5 Miamin, Maadia, Velga,

6 Samaia, Ioiariv, Iedea,

7 Salau, Amoc, Helchia, Oduia, aceştia sânt căpeteniile preoţilor şi fraţii lor în zilele lui Iisus.

8 Şi leviţii, Iisus, Vanui, Cadmiil, Saravia, Iodae, Matania, preste cântări el şi fraţii lui.

9 Şi Vacvut Chias şi Umni, şi fraţii lor, fieştecarele în slujba sa.

10 Şi Iisus au născut pre Ioachim, şi Ioachim au născut pre Eliasav, şi Eliasav pre Iodae.

11 Şi Iodae au născut pre Ionatan, şi Ionatan au născut pre Adu.

12 Şi în zilele lui Ioachim, era fraţii lui, preoţii, şi căpeteniile familiilor: lui Saraia, Amaria, lui Eremia, Anania.

13 Lui Esdra, Mesulam, lui Amaria, Ioanan.

14 Lui Amaluh, Ionatan, lui Sehenia, Iosif.

15 Lui Are, Manas, lui Mariot, Elcai.

16 Lui Adadai, Zaharia, lui Ganatot, Mesolam.

17 Lui Avia, Zehri, lui Miamin, Moadai, lui Feleti.

18 Lui Valgas, Samue, lui Semia, Ioanatan.

19 Lui Ioariv, Matanai, lui Edio, Ozi.

20 Lui Salai, Calai, lui Ameh, Aved.

21 Lui Elchia, Asavia, lui Oduia, Natanail.

22 Leviţii, în zilele lui Eliasiv, Ioada şi Ioa şi Ioanan şi Idua, scrişi căpetenii familiilor, şi preoţii, întru împărăţiia lui Darie, persului.

23 Şi fiii lui Levi, căpetenii familiilor, scrişi în Cartea cuvintelor zilelor, şi până în zilele lui Ioanan, fiiul lui Elisue.

24 Şi căpeteniile leviţilor, Asavia şi Saravia şi Iisus, şi fiii lui Cadmiil, şi fraţii lor, în preajma lor, a cânta şi a lăuda după porunca lui David, omului lui Dumnezeu, rând la rând.

25 Matania şi Vacvuchia, Avdia, Mesolam, Talmon,

26 Acuv, portarii păzitorii pazii, când am adunat eu pre portarii aceştia, era în zilele lui Ioachim, feciorului lui Iisus, al feciorului lui Iosedec, şi în zilele lui Neemia, mai-marelui, şi a lui Esdra, preotului şi cărturariului.

27 Şi la sfinţirea zidului Ierusalimului au cercat pre leviţi în locurile lor, ca să-i aducă în Ierusalim, să facă sfinţire şi veselie, cu mulţămită şi cu cântări, cu ţimbale şi cu canoane şi cu alăute.

28 Şi s-au adunat fiii cântăreţilor şi de primprejurul Ierusalimului şi de pre la sălaşele lui Netofati,

29 Şi de la Vetgalgal şi din ţarinile lui Gava şi Azmot, că sălaşe şi-au fost zidit şie cântăreţii în Ierusalim.

30 Şi s-au curăţit preoţii şi leviţii, şi au curăţit pre norod şi pre portari, şi zidul.

31 Şi adusără pre boiarii Iudei pre zid şi au aşezat doi mari spre laudă, şi trecură de-a dreapta pre zidul porţii gunoiului.

32 Şi au mers dinapoia lor Osaia şi jumătate din boiarii Iudei,

33 Şi Azaria şi Esdra şi Mesolam,

34 Şi Iuda şi Veniamin şi Samaia şi Ieremia,

35 Şi din fiii preoţilor, cu trâmbiţă, Zaharia, fiiul lui Ioanatan, fiiul lui Samaia, fiiul lui Matania, fiiul lui Mihea, fiiul lui Zachur, fiiul lui Asaf,

36 Şi fraţii lui, Samaia şi Oziil, Ghelol, Iama, Natanail şi Iuda, Ana, a lăuda cu unealtele cântărilor lui David, omul lui Dumnezeu, şi Esdra, cărturariul, înaintea lor, pre poartă, a lăuda prin preaşma lor.

37 Şi s-au suit pre scările cetăţii lui David, întru suirea zidului, deasupra casii lui David, şi până la Poarta Apei despre răsărit.

38 Şi al doilea horă de laudă să ducea întâmpinându-i, şi eu după el, şi jumătate din norod deasupra zidului pre deasupra Turnului Tanurimilor, şi până la zidul cel lat;

39 Şi deasupra porţii lui Efraim, şi pre la poarta cea veachie, şi pre la Poarta cea Pescoasă, şi pre la Turnul lui Anameil, şi de la Turnul lui Mia până la Poarta Oii, şi au stătut la Poarta Pazii.

40 Şi au stătut amândoi horii cei de laudă în Casa lui Dumnezeu, şi eu, şi jumătate din căpetenii cu mine.

41 Şi preoţii, Eliachim, Maasia, Miamin, Mihea, Elion, Zaharia, Anania, cu trâmbiţă;

42 Şi Maasia şi Simias şi Eleazar şi Ozi şi Ioanan şi Melhea şi Eliamia şi Ezur şi s-au auzit cântăreţii şi Ezria, socotitoriul lor, cântând şi lăudând.

43 Şi au junghiiat în zioa aceaea junghieri mari, şi s-au veselit, că Dumnezeu i-au veselit pre dânşii tare, şi muierile lor şi fiii lor s-au veselit, şi s-au auzit veseliia din Ierusalim de departe.

44 Şi au rânduit în zioa aceaea bărbaţi preste cămările vistieriei, preste pârgă şi preste zăciuială şi preste ceale adunate într-însăle de la căpeteniile cetăţilor, părţii preoţilor şi leviţilor, că veselie era în Iuda şi întru preoţi şi întru leviţii cei ce sta.

45 Şi au păzit pazele Casii Dumnezeului lor, şi pazele curăţirei, şi pre cântăreţi şi pre portari, precum au poruncit David şi Solomon, fiiul lui.

46 Că în zilele lui David, Asaf, din început, întâiul cântăreţilor au fost rânduit spre cântarea şi lauda lui Dumnezeu.

47 Şi tot Israilul, în zilele lui Zorovavel şi în zilele lui Neemiia, da părţi cântăreţilor şi portarilor, lucrula zilii, în zioa sa, şi sfinţea leviţilor, şi leviţii sfinţea fiilor lui Aaron.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.