×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 11

Să numără lăcuitorii Ierusalimului şi a cetăţilor Iudei după înnoire.

1 Şi au şezut căpeteniile norodului în Ierusalim, şi celalalt norod au aruncat soarte să aducă unul din zeace, să şează în Ierusalim, cetatea cea sfântă, iară cealealalte noao părţi, într-alte cetăţi.

2 Şi au binecuvântat norodul pre toţi oamenii care au voit a şedea în Ierusalim.

3 Şi aceastea sânt căpeteniile ţării care au şezut în Ierusalim, iară în cealealalte cetăţi ale Iudei au şezut fieştecarele în moşiia sa, în cetăţile sale, Israil, preoţii şi leviţii şi natineii şi fiii slugilor lui Salomon.

4 Şi în Ierusalim au şezut din fiii lui Iuda şi din fiii lui Veniamin, din fiii lui Iuda, Ataia, fiiul lui Azia, fiiul lui Zaharia, fiiul lui Samaria, fiiul lui Safatiia, fiiul lui Maleleil, şi din fiii lui Fares.

5 Şi Maasia, fiiul lui Varuh, fiiul lui Halaza, fiiul lui Ozia, fiiul lui Adaia, fiiul lui Ioariv, fiiul lui Zaharia, fiiul lui Siloni.

6 Toţi fiii lui Fares, carii şed în Ierusalim, patru sute şeasăzeci şi opt bărbaţi putearnici.

7 Şi aceştia sânt fiii lui Veniamin, Silo, fiiul lui Mesulam, fiiul lui Ioad, fiiul lui Fadaia, fiiul lui Coleia, fiiul lui Maasiu, fiiul lui Etiil, fiiul lui Iesia.

8 Şi după el, Ghive, Sili, noao sute doaozeci şi opt.

9 Şi Ioil, fiiul lui Zehri, socotitoriu preste dânşii, şi Iuda, fiiul lui Asana, al doilea preste cetate.

10 Din preoţi, Iadia, fiiul lui Ioariv, Iahin.

11 Sarea, fiiul lui Ehia, fiiul lui Mesulam, fiiul lui Saduc, fiiul lui Mariot, fiiul lui Aitot, în preajma Casii lui Dumnezeu.

12 Şi fraţii lor, carii fac lucrul Casii, opt sute doaozeci şi doi, şi Adaia, fiiul lui Ieroam, al fiiului lui Falalia, al fiiului lui Amasi, fiiul lui Zaharia, fiiul lui Fasur, fiiul lui Melhia.

13 Şi fraţii lui, căpeteniile familiilor, doao sute patruzeci şi doi, şi Amasia, fiiul lui Esdriil, al fiiului lui Zahiu, al fiiului lui Mesarimit, al fiiului lui Emir.

14 Şi fraţii lui putearnici la oaste, o sută doaozeci şi opt, şi socotitori preste dânşii, Vadiil, fiiul celor mari.

15 Şi din leviţi, Samaia, fiiul lui Asuv, fiiul lui Esri, al fiiului lui Asavie, al fiiului lui Vuni.

16 Şi Savateos şi Iozavat preste lucrurile Casii lui Dumnezeu ceale din afară, din căpeteniile leviţilor.

17 Şi Matania, feciorul lui Miha, fiiul lui Zavdi, al fiiului lui Asaf, mai-mare preste laudă, şi Iuda, preste rugăciuni, şi Vacvuchia, al doilea dintru fraţii lui, şi Avda, fiiul lui Samuia, al fiiului lui Galel, al fiiului lui Iedudun.

18 Toţi leviţii în cetatea cea sfântă, doao sute optzeci şi patru.

19 Şi portarii, Acuv, Telamin, şi fraţii lor, carii păzesc la porţi, o sută şeaptezeci şi doi.

20 Iară ceialalţi israilteani, şi preoţii şi leviţii, în toate cetăţile Iudei, fieştecarele la moşiia sa.

21 Şi natineii, carii au lăcuit în Odla, şi Sia şi Gusfa preste natinei.

22 Şi socotitori leviţilor în Ierusalim, Ozi, fiiul lui Vani, feciorul lui Asavia, feciorul lui Matania, Miha, din fiii lui Asaf, celor ce cântă în preajma lucrului Casii lui Dumnezeu.

23 Că poruncea împăratul preste dânşii şi rămânea credincios preste cântăreţi cuvântul fieştecăruia, din zi în zia, şi rânduisă cântăreţilor pre fieştecare zi, când era zioa lui.

24 Şi Fataia, feciorul lui Vasiza, din fiii lui Hera, al fiiului lui Iuda, era la mâna împăratului întru tot cuvântul cătră norod.

25 Şi la sălaş în ţarina lor, şi din fiii lui Iuda au şezut în Cariatarvoc, şi în satele ei, şi în Davon, şi în satele lui, şi în Cavziil, şi în satele lui.

26 Şi în Iisus şi în Molada şi în Vitfalat.

27 Şi în Asarsual şi în Virsavee, şi în satele ei,

28 Şi în Sichelag şi în Mainime, şi în satele ei,

29 Şi în Ieremon şi în Saraa şi în Iarmut,

30 Şi în Zanua şi în Odolam, şi în satele lor, şi în Lahis, şi în ţarinile lui, şi în Azeca, şi în satele ei, şi au tăbărât în Virsavee până la râpa lui Enom.

31 Şi fiii lui Veniamin, de la Gavaa, şi în Mahmas şi în Ghea şi în Vetil, şi în satele ei,

32 Şi în Anatot, în Nov, în Anania,

33 În Agor, în Rama, în Ghetaim,

34 În Adod, în Sevoim, în Navalat, în Lod.

35 Şi în Ono şi în Ghiorasim.

36 Şi din leviţi, în părţile lui Iuda şi a lui Veniamin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.