×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 10

Să numără cei ce au pecetluit legătura cu Dumnezeu făcută, cu carea să făgăduiesc a ţinea toate poruncile lui Dumnezeu, mai vârtos a nu să mesteca cu cei de alt neam; a ţinea sâmbăta, anul al şeaptelea, jârtvele, pârgăle, şi zeciuirile.

1 Şi preste cei ce au pecetluit, Neemia Artasasta, fiiul lui Ahalia, şi Sedechia,

2 Fiiul lui Araia, şi Azaria şi Ieremia şi Fasur,

3 Amaria, Melhia,

4 Atus, Sevani, Maluh,

5 Iram, Meramot, Avdia,

6 Daniil, Ganaton, Varuh,

7 Mesulam, Avia, Miamin,

8 Maazia, Velgai, Samaia, aceştia sânt preoţii.

9 Şi leviţii, Iisus, fiiul lui Azania, a lui Vaneu, celui din fiii lui Inadad, Cadmiil.

10 Şi fraţii lui, Savania, Oduia, Calitan, Felia, Anan;

11 Miha, Roov, Asevia;

12 Zachor, Saravia, Savania;

13 Odua, fiii lui Vanuia;

14 Căpeteniile norodului lui Foros, Faat Moav, Ilam, Zatuia;

15 Fiii lui Vani, Asgad, Vivai;

16 Adania, Vagoi, Idin;

17 Atir, Ezechia, Azur;

18 Soduia, Isam, Visi;

19 Arif, Anatot, Navai;

20 Megafis, Mesulam, Izir;

21 Mesozevil, Saduc, Iedua;

22 Faltia, Anan, Anea;

23 Osie, Anania, Asuv;

24 Alois, Falai, Sovic;

25 Reum, Esavana, Maasia;

26 Şi Aia, Ainan, Iram;

27 Maluh, Iram, Vaana.

28 Şi celalalt norod, preoţii, leviţii şi portarii, cântăreţii şi natinimii, şi tot cel ce mergea de la norodul pământului la leagea lui Dumnezeu, muierile lor, fiii lor, featele lor.

29 Tot cel ce ştiia şi pricepea să întărea asupra fraţilor săi, şi i-au blăstămat pre ei şi au întrata în blăstăm şi jurământ, ca să umble în leagea lui Dumnezeu, care s-au dat în mâna lui Moisi, robului lui Dumnezeu, ca să păzască şi să facă toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru, şi judecăţile Lui, şi îndreptările Lui.

30 Şi ca să nu dăm featele nostre norodurilor pământului, şi featele lor nu le vom lua fiilor noştri.

31 Şi de la noroadele pământului, care aduc negoţuri şi orice marfă în zioa sâmbetii ca să vânză, să nu cumpărăm de la dânşii sâmbăta şi în zi sfântă, şi vomb lăsa anul al şeaptelea, şi cearerea a toată mânac.

32 Şi să întărim preste noi porunci, ca să dăm a triia parte de didrahmă preste an la lucrul Casii Dumnezeului nostru.

33 Pentru pâinile obrazuluid şi pentru jârtva cea necurmată, şi pentru toată arderea cea de pururea a sâmbetelor, şi a lunilor noao la sărbători, şi la ceale sfinte, şi la ceale pentru păcate, ca să se curăţă Israil, şi la lucrurile Casii Dumnezeului nostru.

34 Şi am aruncat sorţi pentru darurile aducerii de leamne, preoţii şi leviţii şi norodul să aducă în Casa Dumnezeului nostru pentru casele familiilor noastre la vremi, din an în an să aprinză pre jertvenicul Domnului Dumnezeului nostru, precum easte scris în Leage.

35 Şi să aducem pârga roadelor pământului nostru şi pârga rodului a tot pomul din an în an în Casa Domnului.

36 Şi pre cei întâiu născuţi din fiii noştri şi din dobitoacele noastre, precum easte scris în Leage, şi ceale întâiu născute din boii noştri şi din turmele noastre să aducem în Casa Dumnezeului nostru, preoţilor şi celor ce slujesc în Casa Dumnezeului nostru.

37 Pârga grânelor noastre şi ceale dintâiu ale noastre, şi roada a tot lemnul vinului şi al untuluidelemn să aducem preoţilor la cămara Casii Dumnezeului nostru, şi zăciuialele pământului nostru, leviţilor, carele vor zăciui leviţii în toate cetăţile robiei noastre.

38 Şi va fi preotul, fiiul lui Aaron, cu levitul întru zăciuiala levitului, şi leviţii vor aduce zăciuială din zăciuială în Casa Dumnezeului nostru, în vistierie, în Casa lui Dumnezeu.

39 Că în vistierii vor băga fiii lui Israil şi fiii lui Levi pârga grâului şi a vinului şi a untuluidelemn, unde sânt vasăle ceale sfinte, şi preoţii şi slujitorii şi portarii şi cântăreţii, şi nu vom părăsi Casa Dumnezeului nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.